اگر جوال دوز را به جان دیگران زدی حداقل سوزن را به جان خود بزن.

Posted on at


                                                       

افغانستان آباد شدنی نیست، جمله ی که همه روزه از زبان صد ها افغان از هر کنج این شهر به گوشم میرسد. سوالاتی از جنس اینکه چرا افغانستان باید آباد شدنی نباشد و چطور همه ی مردم به این تصمیم واحد رسیده اند مرا به فکر وا می دارد. فکر نمی کنم جواب سختی داشته باشد ولی دقیقاً افرادی خواهد بود که بدون کدام دلیل منطقی بر حسب عادت توجیهی برای این پاسخ ها خواهند اورد. به هرحال به نظر من دلیل اینکه شاید بعضی ازافراد به این نتیجه رسیده اند این باشد که این افراد هیچگاهی به آباد کردن و چطور آباد کردن افغانستان نه اندیشده اند. وگرنه این کاری نیست که انجام نشود و یا اینکه نا ممکن باشد. 

در ضمن امروز در افغانستان کمتر کسی پیدا میشود که برای ماندن فکر کند و این خود ضمینه را برای ویرانی بیشتر فراهم می سازد. امروز اففغانستان دقیقاً به یک مهمان خانه می ماند تا یک کشور یا خانه ی دایمی برای مردم این سرزمین. به همین دلیل است که مردم مثل اینکه رفتنی باشند زیاد به تنظیم اش نمی پردازند چون فکر میکنند که رفتنی هستند پس چرا انرژی و پول خود را حدر دهند. در حالیکه کسی اگر مکانی را جای برای ماندن همیشگی خویش بداند همیشه در تلاش این خواهد بود که هرطوری شده آن مکان را نظم ببخشد و خوب تر بسازد. چون میداند که مدت طولانی را قرار است که در انجا بماند پس بهتر است که در رفاه باشند. و از جای که ساختن فضای یک کشور به مشارکت نیارمند است این طرز تفکر بعضی افراد فضای رشد را در تمام بخش را ها در کشورمختل میسازد. 

                                                   

 جالب اینجاست که اکثراً همین افرادی که شکایت میکنند، بیشتر ازهمه قانون شکنی میکنند. مثلا روز قبل در بین موتر های لینی به طرف خانه در حرکت بودم، سرو صدای راننده موتر همه جا را پر کرده بود که:" چقه ای مردم ما بی فرهنگ استند، هیچ چیزه یا نمی فامن، حیف ای وطن، ای وطن آباد شدنی نیست."و حرف های مثل این. در حالیکه خودش در داخل موتری که بیش از هفت نفر جای ندارد سیزده نفر را نشانده است که خیراز مسیری که نباید برود و بخاطر امد مو تر ها است میرود تا مسیرش را کوتاه تر کند بدون در نظر داشت اینکه این کار اش ممکن باعث ایجاد ترافیک و حادثه ترافیکی شود. کسی نبود مه بپرسد که آقا با این حال چطور انتظار داری وضعیت تغیر کند و افغانستان آباد شود؟

 

نه تنها اینکه خیلی های دیگر که شکایت دارند که هوای شهر الوده است نیر اکثراً خودشان کثافت های خود را در روی سرک میندازند یا در هر جای سیگرت میکشند. غافل از اینکه خودشان بزرگترین مانع برای رشد فضای خوب افغانستان هستند. خیلی خوب است اگر به گفته بعضی ها که که می گویند" .اگر جوال دوز را به جان دیگران زدی حداقل سوزن را به جان خود بزن" عملی شود.

 

       About the author

YasameenMohammadi

Yasameen Mohammadi is a junior student at St.Paul preparatory high school in St.Paul Minnesota. And is currently working at Film Annax as a blogger.

Subscribe 189
160