څرنکه ډیجیتالی زده کړه کولی شی د ویاړونکی وژنی ونیسی

Posted on at

This post is also available in:

 

خپل احساس می د ژوند نسبت پوری په ۲۰ کلنی کی ښه په یاد لرم. دغه یو د مهیج کونکی دورو نه وو چی ما تیره کړلو او تر اوسه هغه وخت د ژوند جادویی دوره فکر کوم. فکر وکړی٬ تقریبا پوهنتون مو خلاص کړی دی٫ او ټول ژوند په خوشاله کونکی توکه باندی ستاسو مقابل کی دی. دا هغه وخت دی چی تاسو د خپل حرفه ای ژوند پیل کولو ته کوی او تقریبا د استقلال مزه وینی. در این شرایط همه چیز ممکن به نظر میرسد و به آینده بسیار نزدیک هستید. ماجراجویی و توجه به امکانات بدون توجه به محدودیت ها و مانع ها از تقاضاهای این دوره است, که فقط آزادی کامل بدون سازش را در نظر دارد. در خواهید یافت که زمان بسیار کوتاه شده است و شما برای انتخاب افراد اطراف خود بسیار حساس خواهید بود. په دغه شرایط کی ټول شیان ممکنه لیدل کیږی او راتلونکی ته ډیر نیږدی یاست. هغه کسان چی تاسو د ژوند دغه دوره کی ملاقات کوی٫ د ډیر وخت لپاره پاتی کیږی او مینه یو متحرکه عامل ته ستاسو په ژوند کی موبدله کیږی. د ډيرو ځوانو زوجونو ته٫ په دغه وخت کی توفق ته رسیدل٫ او د یو سفر پیله یو نوی کورنۍ جوړول ته ده. د ژوند لپاره میرمن موندل ډیر وخت نیسی٫ مګر د ښه میرمنی انتخابول٫ ژوند ډیر موفقه کوی. اړیکه د شکوفایی په حال کی د ښه انتخاب او لازمه آزادی ورته ده. ستاسو په باور باندی٫ دارنکه شی د نړی ټولو هیوادونو کی پرته د هند نه ممکنه ده. 

په هندوستان کی٫ واده د کونیو له خوا نه ترتیب کیږی٫ میرمن او زوم معمولا د دغه اجتماعی بی عدالتی قربانی کییږی. د هند ټولنه٫ خلک اجتماعی او اقتصادی ګروهانو ته تقسیم کوی٫ چی هره ګروه ته کاست وایی او نشی کولی د بلی ګروه سرره یوځای شی. دغه جدایی په ډیره جدی توکه پرځای ساتل کیږی٫ په خاصه توکه کله چی موضوع لاندی طبقو ته اړه ولری. مرداره طبقه٫ ډیره فقیره ده او تل د تحقیر لاندی دی٫ خبری کول د هغو سره په جدی توکه منع ده. کله چی دوه نفره د متفاوته ګروهانو نه یو بل سره مینه ولری٫ ډیر وختونه د ټولنی ټولو غړیو هملاسوالی سره مړه کیږی. دغه ته٬ شرافتمندانه مرګ وایی. یوځای کیدل د یو لاندی او فقیره طبقی سره په هند کی ډیر ریشخند کونکی ده. او پلار او مور حاضره دی هر کار ته لاس ووهی ترڅو چی د هغو نه ډډه وکړی٬ حتا که د دوی ځان په قیمت باندی اوسی. شاید ستاسو په فکر باندی دا ډول پیښی ډیر کم اتفاق ولویږی٫ مګر تاسو غلط فکر کوی. دغه پیښی قرنونه کیږی چی ادامه لری. د ملل سازمان آمار پر اساس باندی٫ په کال کی پنځه زره ښځی د شرافتمندانه مرګ قربانی کیږی٫ مګر ریښتیا دا ده چی د دغه نه هم ډیر دی. د مثال په توکه٫ یوه مېرمن تیره میاشت په ګارنتی(Garnauthi)  کلی کی د داری روتاک (Rohtak) برخه کی د کورنۍ له خوا نه یی ووژل شوه. درمندر او ندهی ۲۳ او ۲۰ کلن ول. ټوله ټولنی د دغه پیښی مقابل کی چوبوالی یی اختیار کړله. 

بدبختانه٫ هند فقط دارنکه هیواد نه دی چی په هغو کی شرافتمندانه مرګ رواج لری. په یمن کی نجونی په زور واده کیږی او ډول ډول جسمی او روحی خشونتونه ورباندی کیږی. تیره اونۍ٫ یو سړی یوه ۱۵ کلنه لور یی قفط دا چی د مختنی میړه سره یی مخته د واده نه اړیکه برقراره کړی وه٫ ویوژله. دغه پیښه د شبا (Shabba) کلی استان تیاز (Tiaz) کی مخته شوی وه. هغو خپلی لور ته اور ورکړلو. د اجباری واده او شرافتمندانه مرګ ترمنځ اړیکه یوه روښانه اړیکه ده. په هغه هیوادونو کی چی د نجونو اجباری واده په لږ عمر سره وی٫ په هغه کورنیو کی کورنۍ خشونتونه حتمی دی. ډیری دا ډول پیښی ډیر رامنځ ته کیږی٫ کله چی نجونی بلوغ عمر ته ورسیږی٫ و وام په عوض باندی ورکول کیږی. ډير ژر واده د حمل ژر سبب او عمیقه افسردګی سبب کیږی. زده کړه او روزنه نوره مناسبه ټکه نه ده٫ مستقله ژوند د ټولو هیلو سره نور واقعیت نه لری. د دغه ژوند مرحله ځانه وژنه کوی٫ او یا د خپلی کورنۍ نه سرکشی کوی. په هر حالت کی دوی مړی کیږی. 

د سږ کال اوایلو کی په عربستان سعودی کی٫ لومړۍ ځل لپاره خپلی پنځه کلنه لور لما الغندی شکنجه کوی او وروسته یی مړه کوی٫ ځکه چی بدګمانه شوی وو چی هغو خپل پیغلتوب د لاس نه ورکړی دی. دغه سړی فقط ۸ کالو زندان ته محکومه شولو. د مشخصه نورو جنایاتو موجود سره په عربستان کی٫ میرمنی د موټروانی حق هم نه لری. دغه قصه نه ده٫ مګر واقعیت لری. ځو ورځی مخته د عربستان میرمنو تصمیم ونیولو چی د دولت محدودیتو لپاره اعتراض وکړی٫ چی موټروانی وکړی. د عربستان میرمنی پرته د یو سړی نه چی معمولا د کورنۍ غړیو نه یی اوسی٬ حق نه لری چی د کور نه د باندی ولاړ شی. دوی نشی کولی پرته د خپل سړی اجازی نه د خپل استقلال په اړه د یو انسان په توکه تصمیم ونیسی. نړیواله عفو سازمان په دغه تازه ګی کی یی خپل نا امیدی اعلان یی د عربستان سعودی هیواد نه د بشر حقوق پرمختک لپاره اعلام کړی دی. د عربستان یو شمیر ډیری میرمنی تر اوسه هم سواستفاده ورنه کیږی او آزادی یی په کامله توکه ورنه نیول شوی ده. د حقوق بشر فعالان په بیرحمانه توکه مجازات کیږی او ډیر وختونه محکومیت یی د شرافتمندانه مرګ نه ډیر دی. پوهیږم چی دغه مسئله لیونی غوندی تاسو معلومیږی٫ مګر واقعیت لری. 

افغانستان د دغه قایده نه استثنا نه دی٫ د افغانستان ډیری میرمنی د زده کړی او روزنی نه محرومه دی او نشی کولی د یو خپل محرمه سړی اجازه پرته نه بیرون ولاړه شی. کله چی وخت یی راورسیږی٫ اجباری واده کیږی او جنیسی سواستفاده ورنه کیږی٫ پرته د دۍ نه چی کوم عدالت ته د دغه جنایاتو په مقابل کی ورسیږی. دوی د ډیرو خشونتو قربانی کیږی٫ د ښځینه پیغلتوب آلت خراب کولو غوندی یی. دوی خپل ټول ژوند د دغه استبداد سره تیروی٫ پرته د دۍ نه چی دوی دغه جرئت ته ورسیږی چی د خپل حقوق لپاره په پښو باندی ودریږی. د ميرمنو مابیځ کی چی د کورنیو مقابل کی په پښو دریدلی دی٬ یو شمیر لږ یی ژوندی پاتی کیږی، او یا سنګسار کیږۍ.

انکس ښځه شبکه یوه ویډيویی او بلاګ لیکلو شبکه ده٫ چی د ښځو ژوند شرایطو پرمختک لپاره په افغانستان کی فعالیت کوی. د هغوی اساس هدف د ښځو واکمنی د ډیجیټالی زده کړی له طریقه ده. ښځی کولی شی د بلاګ لیکلو له طریقه په دغه تارنما د انټرنټ له طریقه پیسی لاسته راوړی. د پیسو اچونی نه د بلاګ په مقابل کی٫ ښځی د اقتصادی له نظره مستقله کوی٫ او دوی سو استفاده نه او اړیکه یی نه نرانو نه له منځه وړی. او هم دغه تارنما دوی ته وخت فراهم کوی ترڅو چی خپلی قصی د نورو ښځو سره چی تر اوسه په استبدادی شرایطو کی ژوند کوی او نشی کولی چی څرنکه د دغه نه خوشی شی٫ په ګډون کښښدی. پر دغه اساس باندی هر یوه بلاګ لیکونکی یوه لویه د انګیزش او الهام منبع ته د هغو کسانو لپاره چی خپل ځان یواځی فکر کوی٫ موبدله کیږی. دغه هغو ته واکمنی ورکوی ترڅو چی په خپلو پښو باندی وریښی او په مقابل کی یی مبارزه وکړی.

هغه کارونه چی انکس ښځي شبکه په افغانستان کی کوی ډیر خوښ لرم٫ هیله لرم چی دا ډول سازمانونه په ټوله نړی کی په خاصه توکه په هغه هیوادونو کی چی تراوسه شرافتمندانه مرګونه قربانی کیږی٫ څو برابره شی. که موږ اجتماعی رسانی د خپل غږ پورته کولو لپاره د ښځو استبداد او سواستفاده په مقابل کی استفاده کړو٫ ځینی شیان شاید بدولون وخوری. که موږ خپله اراده د دغه عواملو مبارزه لپاره په اجتماعی رسانو په ګډون ګښښدو٫ شرایط شاید پرمختک وکړی. که موږ بلاګ لیکلو ته په اجتماعی رسانو کی په دغه اړه ادامه ورکړو٬ شاید سختره قوانین او مجازات به پیدا شی. څک زموږ سره دی؟ 

که مخته مقاله می د شرافتمندانه مرګونو په اړه د لاس نه ورکړی٫ لطفا لاندی لیسټ ته مراجعه وکړی. نظرونه کښښدی او په خپل اجتماعی رسانو کی یی په ګډون کښښدی.  هرڅومره چی موږ وکولی شو په اجتماعی رسانو کی فعالیت وکړو٫ په هماغه اندازه کولی شو چی ډیره انګیزه ورکړو او حمایت پیدا کړو:

آیا نوین ګرایی د هندوستان٫ افغانستان او پاکستان ښځو شرافتمندانه مرګونه لوړ کړی دی؟

کله چی د افغانستان ښځو تور مخوالی د شرافتمندانه مرګ سبب کیږی.

شرافتمندانه مرګ د افغانستان او هندوستان فرهنک سره برخورد کوی.

شرافتمندانه مرګ د هر شی نه ډیر٫ د افغانستان ښځو نه تر د آمریکا پوری

جیاکومو کرستی(Giacomo Cresti)  

د انکس مجلی ارشده ویرایشګر

انکس فلم

که مختنی مقالی می د لاس نه ورکړی دی٫ هغه زما شخصی پاڼه کی وکوری:

 http://www.filmannex.com/webtv/giacomo

کولی شی زما سره په دغه نښه باندی ملګری شی:  @giacomocresti76 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 320
160