Browse all MalakeJalaliSchool's Blog Posts

زندگی

Malake Jalali School

زندگی چه واژه ئ زیبا و پر معنایی است،اما این زیبایی گاهی چنان دلگیر وانو…

by MalakeJalaliSchool

read more

انسان

Malake Jalali School

خداوند (ج) مخلوقات روی زمین را بیهوده نیافریده است،همه ئ مخلوقات هر کدام…

by MalakeJalaliSchool

read more