Browse all bahareh-hoseini's Blog Posts

رها

bahareh-hoseini

گاهی رها میشوم.... انگار روحی در من وجود ندارد....سرد و سنگین میشوم... خسته و…

by bahareh-hoseini

read more

سپیده

bahareh-hoseini

دیشب وقتی غرق در فکر کردن به تو بودم.... و اشک های داغم را از روی صورت یخ زد…

by bahareh-hoseini

read more

خط خطی

bahareh-hoseini

لحظاتی در زندگی آدم ها هست.... که توانی نداری برای ادامه دادن.... کم میاوری …

by bahareh-hoseini

read more