Browse all farhadhakimi's Blog Posts

عشق

farhad hakimi

عشق نام زیبا واحساسی عشق واژه ایست که تعریف کردنش ناممکن است تنها کسانی …

by farhadhakimi

read more

بیکاری

farhad hakimi

انسان برای زندگی کردن نیاز به کار کردن دارد کار بزرگترین تفریح برای انس…

by farhadhakimi

read more

سرکه

farhad hakimi

ازجابر بن عبدالله روایت شده است که روزی پیغمبرخدا (ص) دست مرا گرفت وباخو…

by farhadhakimi

read more

بهای بهشت

farhad hakimi

پیامبر رحمت می فرماید : ((ازطرف خودتان شش چیز را برای من تضمین کنید من نیز…

by farhadhakimi

read more