Browse all gia-nguyen-phan's Blog Posts

life

Gia Nguyen Phan

cuộc sống lun c nhiều mu sắc v hnh tượng, mỗi người mỗi khc , mỗi thời đại mỗi khc , ti khng hiểu th…

by gia-nguyen-phan

read more

my hurt

Gia Nguyen Phan

Nỗi đau ma cũ đ rất xa rồi, can cớ g em khc hờn mnh ngốc, cuộc tnh quay đi cuộc tnh ẩm mốc, người bung …

by gia-nguyen-phan

read more