Browse all jawad-dorani's Blog Posts

راستگویی

jawad dorani

راستگویی بهترین صفت یک انسان مسلمان است انسان راستگو همیشه در نزد مردم …

by jawad-dorani

read more

محیط زیست

jawad dorani

محیط زیست جاییست که ما زندگی میکنیم ، پاک نگهداشتن آن وظیفهء تمام ما بود…

by jawad-dorani

read more

نماز

jawad dorani

نماز یعنی راز و نیاز با خداوند نماز کلید تمام موفقیت هاست ، نماز است که ب…

by jawad-dorani

read more

اخلاق نیک

jawad dorani

اخلاق نیک یکی از صفات خوب انسان مسلمان است ، یک انسان خوب و مسلمان همیشه …

by jawad-dorani

read more

ماسک صورت

jawad dorani

سلام دوستان ، ماسکهایی را که بشما معرفی میکنم از مواد طبیعی و بدون نقصان…

by jawad-dorani

read more