رویا محبوب, یک خانم تجارت پیشه افغان در مجله تایم به عنوان یکی از 100 چهره با نفوذ جهان

Posted on at

This post is also available in:

مجله تایم لیست سالانه خود را از 100 شخصیت با نفوذ جهان را منتشر ساخت.افرادی که شما آنها را میستایید, افرادی که روی شما تاثیرگذار اند و افرادی که جهان امروز و فردا را تغییر میدهند.رویا محبوب به عنوان یک همکار با سیتادل نیویورک و رئیس پروژه توسعه افغانستان تنها یک دلیل برای حضور خود در بین این افراد را دارد.امسال او نیز در جمع افراد با نفوذ جهان در مجله تایم در آمد در جاییکه واقعا زیبنده اوست.

رویا به عنوان یک جوان مستعد و تجارت پیشه ار افغانستان کسی است که میتواند معنویات کشور خود و بیرون از مرزها را تغییر دهد.او به این نکته پی برد که بانوان و تحصیلات آینده کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی میباشند و میداند که چگونه راه ها و فرصت های مناسبی را برای دست یابی به اهداف خود پیدا کند.همراه با فیلم انکس او موفق به ساخت صنف های مجهز به انترنت در افغانستان شد که بتواند 160000 شاگرد افغان را با جهان بیرون در ارتباط سازد.و او هم اکنون توانایی زنان را با انکس بانوان تقویت میکند, بنیادی که بانوان میتوانند افکار خود را با ویدیو ها و بلاگ ها که در رسانه های اجتماعی به اشتراک میگذارند, شرح دهند.

من رویا را در فیلم انکس دیدم زمانی که او همکاری خود را با فرانچسکو رولی شروع کرد.در اول نیز به عزم او اعتراف کردم که او از دسته بانوانی میباشد که هرگز برای جواب هایش نه را به کار نمیبرد.عزم و اراده لازمه کار وی در پایان دادن به کار خود در کشورش میباشد که پیش به سوی تغییر و توسعه میرود.در سن 25 سالگی او برای تقویت توانایی بانوان در جاییکه به ندرت دختران به تنهایی به سفر میروند میجنگد.راه حل رویا؟انترنت و رسانه های جمعی است.راه مناسبی برای ارائه داستان ها و افکار خویش به جهان بیرون در عین زمان میباشد و به آنها آموزش داده میشود که چگونه از تکنالوژی استفاده کنند که فردا مانند رویا نیز در لیست اشخاص با نفوذ قرار گیرند.و راه خوبی است برای رویا که بتواند دانش خود را با شریل سندبرگ, موسس فیسبوک, یکی از بزرگترین رسانه های جمعی جهان تکمیل کند.

تبریک باشد رویا!

 
About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160