دلم گرفته، نمیدانم دردم را به کی گویم

Posted on atاین صدای کسی است که روز گذشته فرزند اش را در راه خاک و وطن اش از دست داده است. اما این شخص ازین که پسرش را در راه میهن اش از دست داده است پیشمان نیست، او ازین درد میکشد که چرا کسانیکه در راس هستند خاموش نشستند؟این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که نیمه شب گذشته، جمعی از محاجمان نیروی های مخالف حکومت، بالای نیروی های اردوی ملی کشور، که در ولایت کنر، ولسوالی غازی آباد، مصروف تامین امنیت این ولایت بودند.
پیکار جویان مخالفین، این سربازان دلیر کشور عزیز مانرا در نیمه شب، غافل گیر نموده و بعد از چند ساعت درگیری بلاخره موفق به این شدند که 22 تن از فرزندان کشور را به شهادت برسانند.
 این اتفاق خیلی متاثر کننده بود برای همه، روز گذشته هر شخص که ازین خبر آگاه میشد، به وجح میامد و لحظه ی در سکوت میکرد، و وجودش را غم و اندوح فراه میگرفت. گرچه به شهادت رسیدن نیرو های نظمامی کشور از سوی مخالفین پدیده نو نیست. اما این اتفاق متفاوت تر از اتفاق گذشته است که بر سر خادمین اصیل کشور رخ داده است.
زیرا این حادثه مردم را بیشتر برای آمدن امنیت در کشور، نا امید ساخته است. گرچه امیدواری ها برای تامین امنیت در کشور خیلی ها زیاد است. اما این حالت ها، در وجود مردم آشفتگی های ایجاد نموده است. مردم حراس ازین دارند، که مخالفین نیروهای نظامی مانرا به این ساده گی به قتل میرسانند. ومبادا روزی آید که کشور دوباره به دست این مخالفین قرار گیرد


.
قرار است که امروز اجساد این 22 فرزندان فدا کار کشور، از ولایت کنر به ولایت کابل منتقل گردد و به خانواده های شان تسلیم داده شود. خدایا بسیار دشوار است، این حالت برای مادران و خانواده این قربانیان که آنها امید و آرزو های فراوانی از این فرزندان شان داشتند، و هر لحظه چشم به راه آمدن شان بودند که به جان سالم برگردند و در کانون گرم خانواده های شان قرار گیرند. اما امروز اجساد آنها به خانه های شان بر میگردد.
اما نباید کسی ازین حالت مایوس گردد، زیرا مرگ با عزت بهتر از زندگی پردلت است. و کسانیکه در راه میهن و راه خدا میجنگند، مطما که آنها در نزد خداوند پاداش خوبی دارد


.
افغانستان، بیشتر سه دهه میشود، که در دامن جنگ و ویرانی قرار دارد. حتی اکنون نیز افغانستان در بستر جنگ قرار دارد. جنگ و و یرانی  را امروز کسانی دامن میزنند که بیشتر آله دست بیگانگان هستند. و به سود بادران شان کار میکنند.
این حالت ها، مردم از هر لحاظ صدمه زده است. از مشکلات اقتصادی گرفته تا مشکلات اجتماعی، فرهنگی، امنیت ودیگر مشکلات ها مردم را خساره مند ساخته است.About the author

160