فاصله ، بین داشتن و نداشتن ، فقط خواستن است

Posted on at


فاصله ، بین داشتن و نداشتن ، فقط خواستن است


وقتی آرزوی داشتن چیزی را داریم پس باید برای بدست آوردنش سعی و تلاش فراوان نماییم و در جستجویش باشیم ، هیچ چیز در دنیا نیست که بدست آوردنش ناممکن باشد ؛ چنانچه شاهد نو آوری ها و اختراعات زیادی بودیم و هستیم که دیروز استفاده و دست یافتن به آن را ناممکن میدانستیم اما امروز با کوشش و تلاش دانشمندان در دسترس ما قرار دارند


 


ما میتوانیم چیزی را داشته باشیم ، کافیست فقط بخواهیم و تلاش کنیم . اگر تلاش و کوششی در کار نباشد نمیتوانیم به چیزی دست بیابیم ؛ مثلاَ : وقتی میخواهیم یک شخصی باشیم که در جامعه بااعتبار باشیم ، پول و ثروت و شهرت داشته باشیم ، باید تلاش کنیم و زحمت بکشیم تا به این خواسته برسیم


 


اگر گناه های زیادی کردیم و از کردهء خود پشیمان هستیم و ناامید میشویم که خداوند دیگر ما را نمیبخشد میتوانیم با انجام دادن اعمال نیک و توبه کردن از خداوند طلب بخشش نموده و بنده ای خاص برای خداوند باشیم


 


اگر نخواهیم به جایی برسیم و یک انسان بی هدف در زندگی باشیم واضح است که هیچوقت به جایی نمیرسیم و در تمام زندگی محتاج دیگران خواهیم بود و شخصی خواهیم بود که نه به فامیل و نه به جامعهء خود خدمت کرده میتوانیم و بر علاوه بار روی دوش آنها هم خواهیم بود پس اگر میخواهیم در زندگی به چیزی برسیم و محتاج کسی نباشیم بخواهیم ، تلاش کنیم تا بدست بیاوریمنویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی بر روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/95232/95232About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160