کانکور هرات برگذار شد

Posted on at


خوشبختانه بعد از لغو هفته قبل امتحان کانکور در این هفته در هرات دوباره برگذار شد . تیم هیآت که از کابل تشریف آورده بودند دوباره عازم کابل شدند به طول یک هفته تمام فورم های سوالات امتحان را تبدیل کردند دوباره جهت امتحان شفاف تصمیم گیری جدی نمودند. کاندیدان کانکور در اثر اختلافات هفته قبل استرس زیاد داشتند که مبادا این اتفاق دوباره تکرار شود ولی این بسیار خوب شد که در همان لحظه متخلفین امتحان مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. و این به نفع شاگردان پشت کانکوری شد. 


اول  به دلیل اینکه حق از باطل جدا شد .


دوم  اینکه چانس شاگردان لایق ضایع نشد.


سوم  به نفع شاگردان ممتاز تمام شد.


بلاخره حق به حق دار میرسد . 


دیروز دوشنبه مورخ 5 حوت 1392 اولین روز امتحان کانکور بود و شکر خدا بسیار منظم و بدون کدام اتفاق امتحان سپری شد .


امروز سه شنبه مورخ 6 حوت 1392 امتحان کانکور همانند دیروز با امکانات و شفافیت خاص برگذار شد.


من با چند تن از کاندیدان کانکور گفتگو کردم و آن ها بخاطر منحل شدن امتحان در هفته قبل بسیار استرس داشتند که مبادا برای شان چانس کمتری باشد. 


به علاوه آن پشت کانکوری ها از سوالات هراس داشتند که مبادا از حل مسایل محروم باشند .


من آن ها را در عرصه استرس در جریان امتحان بسیار تشویق نمودم .


و ایشان آرزو های داشتند که دوازده سال درس خواندن شان نتیجه خوبی را در پی داشته باشد. 


شاگردان عزیز در قبال مشکلات زیاد در وضعیت اقتصادی خراب  همچنان عدم تغذیه برای درس خواندن باز هم امید این را داشتند که آینده خود را بسازند و با دستان خالی خود بتوانند به نتیجه ایی والا برسند تا باشد که آینده درخشانی داشته باشند و از طریق درس خود افغانستان را به قله های بلند پیروزی برسانند. 


خداوند برای شان توفیق دهد که باز هم در برابر مشکلات سازگار باشند به آرزوی خود برسند و آینده درخشانی داشته باشند .


 


مریم اکبریAbout the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160