دفاع از وطن

Posted on at


دفاع از وطن یکی از وظایف ایمانی هر فرد است

که باید هر فرد از جامعه به خاطر تعمین صلح" امنیت " و ثبات از جان دل خود خدمت به کشور خود کند اگر مااتحاد همبستگی داشته باشیم هیچ گروه بیگانه ای نمیتواند که به مرز های ما حمله کند .

و باعث کشته شدن سر بازان حقیقی وطن ما شود

 

به خاطر صلح ثبات در یک کشور دولت به همکاری جوانان نیاز دارد

چون جوانان پایه اساس یک مملکت را تشکیل میدهند

به خاطر دغاع از کشور ضرورت به قلم است نه به صلاح

دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع کشور است وباید با دل جان از تمامیت مردم کشور خود دفاع کنیم

در منطقه ایکه زندگی میکنیم خواهان یک صلح با ثبات و تحکیم همیشگی استیم و به این لحاظ حفاظت و تلاش در یک زندگی پر از آسایش و آرامش خویش و فرزندان خویش باید به وظیفه خود بپنداریم

با از بین بردن فساد میتوانیم در مقابل دشمنان از خود و کشور خود دفاع کنیم

زمانی در یک کشور صالح پایدار میماند و میتوانیم از کشور خود دفاع کنیم که نجاد پرستی" قوم پرستی "  زبان پرستی" و ملیت پرستی " را از ریشه برکنیم

بدون در نظر گرفتن این چیز ها ما میتوانیم دفاع مستحکم وقوی از ملت خود کنیم

دفاع از وطن : پدیده ای که از چندی بدین سو مورد واکنش جدی تمام افراد ارگان های دولتی واداری قرار گرفته است

همانا گزینه پر محتوای دفاع از تمامیت ارضی منطقه ووطن می باشد

واژه دفاع تسلسل ترین تسلط ترین حرفی است که ضمیرش در واقع ثبات یک کشور را تنظیم می نماید

و در مقابل به تحکیم صلح پایدارو مستحکم در کشور می انجامد

باید گفت : دفاع از وطن وجیبه اساسی و اصلی همه شهروندان موجود در شهر یا وطن فوق الذکر می باشد

و اتباع یک کشور از برای بهترین زنده گی که در آسایش و بالنده گی خویش تلاش دارند باید برای حفظ این ارزش بالا جد و جهد همه جانبه ورزند

در قانون 162 ماده ایی و 12 فصل جمهوری اسلامی افغانستان مجدانه تذکر داده شده است

که حفظ و مراقبت از تمامیت کشور وجیبه ملی و انسانی هر باشندیی کشور می باشد

چه زیباست که با عشق وطن انسان ستیزد و با عشق وطن جان فدای نماید

 و همواره شایده آن هستیم که فرزندان دلیر و شهامت آفرین کشور در راه صلح ثبات وطن خویش از خون پاک شان گریزان اند و از وجب وجب خاک خویش پاس داری می نمایند

و ماهم از رهروان و حامیان آن دلیر فرزندان هستیم که با عشق وطن جاویدانه بیرق شان را برای تحکیم صلح به اهتزاز ملی در می آورند

واین و جیبه ملی دفاع از وطن خویش را تخم وار در قلب خویش به ریشه پردازیم حاکمیت بکاریم

و در اخیر باید سپاس گذاری کنیم از ارتیش ملی و پولیس ملی که بخاطر دفاع از سر حدات وطن جان های شیرین خود را فدا میکند

پیروز و جاویدان باد بیرق ملی کشور مان

با نیروی مستحکم شهامت آخرین ما

کشورم سازنده افکار من

سایه بان من در این پیکار من

 من برای تو اگر جان میدهم

تو برای من سایه بان میدهی

آسمانت آبی نیلی شده

شاهده من در این پیکر سرا

  About the author

160