ورزش

Posted on at


ورزش باعث سلامتی روی انسان می گردد. انسان می تواند با ورزش همیشه صحت مند بماند وهمیشه شاداب وبا نیرومند باشد


ورزش مریض های زیاد را از بین می برد. ورزش بخش از فعالیت های روز مره زندگی ما می باشد که برای صحت سلامتی خود باید آن را انجام دهیم ورزش به انسان خوشی زیاد می بخشد لهذاهرکس روزانه حدقل نیم ساعت ورزش کند کسی که ورزش نمی کند


.


ضیعف افسردوکسل می باشد ورزش انوای گوناگونی دارد مانند دوش فوتبال.والیبال هره بازی و ورزش از خود قوانین خواص دارد که باید رعایت شود


.


در هرسن و سال مفید است ورزش باید در هوا آزاد صورت بگیرد بعد از انجام ورزش باید از مایعات زیاد استفاد شود بخصوص شیرکه بسیار مفید استAbout the author

160