کوم ټکی د تبلیت اخیستلو په وخت کی باید رعایت کړو؟

Posted on at

This post is also available in:

نن ډیر ښه کارایی تبلیتونه شته دی٬ اپل آیپد د نرم افزار٫ ښه غږ او مختلفه اپلیکشنونو٬ فلم٬ لوبی٬ او مختلفو کتابونو درلودلو سره د ښو تبلیتونو نه دی.


مګر باید د تبلیت اخیستلو لپاره باید څو ټکی په پام ولری: وګوری٬ باید وټاکو چی زموږ کاراخیستنه د تبلیت نه به څه شی اوسی٬ آیا غواړی چی هغه په شخصی کامپیوټر باندی مو نصب کړی او یا هم د دا ډول شی پسی یو چی د سفر په وخت کی مو مختلفه فلمونه او پروګرامونه په هغو کی وګورو. ایا غواړو چی ۲۴ ساعته د انترنټ سره لاسرسنه ولرو؟ څومره ځای ته اړتیا لری؟ قیمت یی ډیر مهمه نه دی٬ په هم دي خاطر باندی قیمتی تبلیتونه د ښو نه نه دی٬ ځینی شرکتونه خپل تبلیتونه په ارزانه قیمت باندی خرڅوی او د مختلفه لارو نه لکه ډیجیټآلی محتویات غوندی نه ډیره ښه نتیجه اخلی. تولید کوونکی٬ د هغه شرکت په اړه چی تبلیت خرڅوی باید ډیر هوښیارانه عمل وکړو. د دا ډول تبلیت اخیستل  چی ډیر په لږ موده کی خپل کار د لاس نه ورکوی او په سخته توکه یی وموندی ښه نه دی. د مثال په توکه باید نرم افزاری آپدیتونه پرته د کوم ستونزی نه اوسی ترڅو چی د نویو ټکنالوجیانو نه شاته پاتی نشو. 


 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160