هرگز کسی را حقیر نشمارید

Posted on at


در نزد خدای بزرگ تمام انسانها دارای عین حقوق مساوی هستند ؛ یکی از دیگری برتری ندارد همه را او آفریده و به بنده هایش عزت داده و بهترین و محبوب ترین مخلوقات خویش قرار داده است ، به انسانها این اجازه را نمیدهد تا یکی بر دیگری ظلم روا دارند و یکی دیگری را حقیر بشمارد و خود را از دیگران بهتر و گرامی تر بپندارد ، در نزد او تعالی خوب شاه و گدا یکی است و فقط بنده هایش را به اساس تقوا از هم جدا میداند و هر بنده اش که با تقوا تر و با خدا تر باشد از بنده های دیگرش بیشتر دوستدارد


 


ما مسلمان هستیم و از امور و قواعد دین اسلام بیشتر آگاهی داریم و میدانیم که خداوند بر ما امر میفرماید : مسلمان برادر مسلمان است و نباید بین خود کدام تبعیض قائل شوند، بلکه باید یار و همکار همدیگر باشند و هرگز باعث آزار همدیگر نشوند


 


این واضح است که خداوند متعال تمام انسانها را یک قسم خلق ننموده است ، یکی فقیر یکی پولدار ، یکی زیبا است و یکی نیست ، یکی سیاه است و یکی سفید و این بخاطری است که به بنده هایش این را بفهماند که او تعالی قادر و تواناست و هر کاری از او ساخته است و هیچ کاری در نزد او مشکل نیست و نیز به بنده هایش میفهماند که تمام انسانها در نزد او یکی است و معیار برتری در نزد او تقوا است


 


برای اینکه بخواهیم یک بندهء خاص و خوش نیت برای خداوند (ج) باشیم باید تمام انسانها را برادر و برابر خود بدانیم و آنها را از خود پایینتر و حقیر تر نشماریم و هرگز به آنها حرف های تحقیرآمیز نگوییم ، بر سر شان ظلم نکنیم و اگر توان داریم تا جایی که میتوانیم آنها را در تمام عرصه های زندگی شان یاری و همکاری نماییم و دلشان را بدست بیاوریم تا مبادا با اندک اشتباه هم آه او ما را بگیرد و هم پروردگار از ما روی بگرداند


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/101114/101114About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160