ورزش زندگی دوباره....

Posted on at


 


تمام دوکتوران به این عقیده هستند که ورزش یعنی زندگی دوبارهورزش نمودن دوای هر مرض میباشد زمانیکه یک جسم سالم روزانه ورزش میکند به طول عمر وی اضافه میشود اما اگر به یک جسم مریض ورزش توسیه شود میتواند او را کمک کند تا ازین مرض به زودی رهایی یابد به همین خاطر میگویند ورزش ضامن سلامتی جسم انسان میباشداشخاصی که مرض هایشان با دوا تداوی نمیشود دوکتوران برای شان توسیه میکند که روزانه حد اقل یک ساعت باید ورزش کنند چون به این عقیده هستند که ورزش عامل کم کردن و بهتر کردن مریض میباشد.


زیادی اوقات ورزش کردن به اشخاصی توسیه میشود که از درد عضلات و استخوان ها رنج میبرن مثلأ اشخاصی که از ناحیه کمر درد دارن یا از ناحیه زانو یا دست،پا و غیره برایشان گفته میشود که باید حرکتهای کششی را انجام دهند تا استخوانهایشان بتواند از شخی یا آزرده گی براید و مانند روز اول حرکت نمایداشخاصی که نفس تنگی دارند و ازین مرض رنج میبرند روزانه باید ورزش دویدن را اجرا کنند یعنی روزانه حد اقل یک کیلومتر باید بدوند تا درین مرض صحت کامل بیابند.


زیادی ورزشکاران میگویند که زمانیکه به ورزش رو آورده ام بخاطر علاقه مندی ام بود نه بخاطر صحت مندی اما حال فهمیدم علاقه مندی ام به ورزش و دسترسی به ورزش مورد علاقه ام برایم چقدر مفید تمام میشود و من دیگر از آزرده گی های جسمی رنجی نمیبرمپس این باید برای همه مردم واضیح شود تا میتوانند ورزش نمایند و به صحت و سلامتی خویش توجه بیشتری کنند یک انسان  نورمال اگر هر روز ورزش کند دیرتر پیر میشود و عمر زیادتری میکند 


نویسنده:اسما ابراهیمی160