آموزاش رسانه های اجتماعی و اقتصاد پایدار

Posted on at


با گذشت هر روز و هرهفته از آن باور و هدف و آن آنگیزه ای که این برنامه بواسطه ئ آن به راه انداخته شد درمیابم, که اری روز به روز به واقعیت و به وقوع پیوستن آن اهداف نزدیکتر می شویم٫ و تمام آن باورها و انگیزه ها جامعه ئ عمل می پوشند. چه زیباست به ثمر نشستن رنج ها; دخترانی را می بینیم که با چه شور وهیجانی تلاش در نوشتن دارند, تلاش در به تصویر کشیدن امال و رویا ها و عقاید شان, سعی میکنند تا یاد بگیرند و بیاموزند که چگونه بنویسند و از کجا شروع کنند با گشودن رشته ئ کلام خویش, رشته ئ ارتباط را با تمام دنیا برقرار سازند و سر کلامشان را با ها پیکران ایشان باز نمایند نظرات و مفکره های خویش را بر دیگران بروز داده و اشکارا سازند٫ و از نظریات آنان در بهتر ساختن دست نوشته های خویش بهره برند و بتوانند گوشه ای از زخم های زندگی ایشان را با آن پر نمایند و بایستند بر پای خویش.در هفته ای که  گذشت برخی از اجزای باقی مانده برنامه ورد و منوی page layout با تمام اجزای ان به تفصیل تشریح شد و بالاخره در ختم ورد از منوی Reference برنامه ئ ورد وارد ساختن end note ,foot note نیز تدریس شد که تمامی این موارد را شاگردان به شکل عملی  توسط خود ایشان اموختند.


برای یاد گیری هر چه بیشتر دانش آموزان با نشر مقالات, چندین مقاله از قسمت new blog post تمرین شد, همچنانedit your information  برای وارد ساختن بیوگرافی های هر یک از دانش آموزان و تعیین کردن کمپنی پرداخت پول در افغانستان, زبان دلخواه و مهمتر از همه تعیین کردن موقعیت یا منطقه ایشان چون پیش فرض آن از ابتدا ایالات متحده امریکا بود.subscribe نمودن لیست تمامی اعضایی که از طرف دفتر افغان سیتادل مشخص شده بود, که به علت کم بودن تعداد کمپیوتها نظر به تعداد دانش آموزان نیازمند مدت زمان زیادتری بود و همچنان نحوه ئ جستجو در سایت گوگل برای یافتن تصاویر مناسب و لینک ارتباطی برای مقالات دانش آموزان و استفاده ننمودن از کاپی و پست و وارد نمودن به شیوه درست نقل قول مستقیم در مقالات.و در دو روز آخر هفته برای تمام دانش اموزان در رسانه ئ اجتماعی حساب تویتر ساخته شد و با محیط و اجزای آن آشنایی حاصل نمودند٫ تا اینکه  دانش آموزان بتوانند از طریق آن مقالات خود را به اشتراک بگذارند و امتیازات ایشان را افزایش دهند. در این هفته دانش آموزان توانستند برای اولین بار مقالات خویش را در هر یک از حساب های ایشان در رسانه ئ اجتماعی فلم انکس به نشر بسپارند.موضوعاتی که دانش آموزان در رابطه به آن مقاله نوشتند عبارت بودند از: اعتماد به نفس, نقش جوانان در تعیین سرنوشت کشور, که دانش آموزانی از قبیل شیما بنت عبدالسلام مقالات خوبی را برشته ئ تحریر در اورد.


لطف کرده مقاله های قبلی و جدید فلم انکس من را با پیوند زیر دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 997
160