صحرای سفید در مصر

Posted on atهمان گونه  که  برای همه هویداست مصر کشور است که  دارای تاریخ طولا نی  و فر هنگ  و تمدن که  هزاران  سال در دل تاریخ ریشه  دارد  زمان که نام از مصر برده  میشود  اهرا مات  سه گانه و رود نیل و ابو الهول و دها و صد  آثار جالبو دیدنی  در ذهن انسان خطور میکند  و حتمن شما کمو بیش پرا مون  داشته های فر هنگی و تاریخی درین سر زمین باستانی آ گا هی دارید  اهرا مات سه گانه را که یکی از عجائب هفتگانه ی دنیا است اگر از نزدیک ندیده  باشید حتمن در باره اش شنیده اید  رودنیل  هم به عنوان دراز ترین رود در دنیا از حافظه ی اکثریت بیرون نیست  جسد فر عون و کوه تور از دیدنی ترین ها درین مرز و بوم به حساب می آیند و لی  آ یا از صحرای سفید که یک بخش خاک این کشور را در بر دارد  شنیده  اید ؟ خوب حالا به معرفی کوتاه این  صحرا میپر  دازیم  امید است  مورد و استفاده ی شما قرار گیرد .


صحرا ی سفید یک مطیقه ی دل ربا  ودیدنی  و حیرت بر انگیز  که تا هنوز ندیده اید  این صحرای  زیبا در چهل کیلو متری  شمال واحه ی  الفرافره  از مر بوطات وادی الجدید که حدود 500 کیلو متر از قاهره پای تخت مصر فاصله  دارد واقع گر دیده  است .در سال 2002 میلادی  به عنوان  یک منطیقه ی طبیعی  وکم نظیر مورد حمایت قرار  داده شد  سبب نامگذ اری این منطیقه به صحرای  سفید این  است که اکثر یت این منطیقه را  ریگ دارای  رنگ  سفید پو شا نیده  است  صحرای سفید  دارای مسا حت 3010 کیلو متر مربع می  باشد .


یک از نقاط عطف  صحرای سفید که آن را زبان زد عام و خواص نموده  موجودیت  سنگ ه های بزرگ تباشر رنگ است که  در نتیجه ی  گردش باد های تند وقوع طو فانهای ریگی  وتغیر وضعیت جوی به وجود آمده و تشکیل شده  اند  که اشکال دیدنی دارند .واحه ی الفرافره و صحرای سفید از جمله بهترین مناطق است که  سالانه شا گردان مدارس و دانشگا های مصری از آن دیدار بعمل می آرند  ومناطق نامبرده برای سفر ها و سیل و سیاحت صحرای هم  از بهترین منا طق به شما میروند .در ضمن این نوشته  تعداد از عکسهای ازین منطیقه را در چشم دید تان قرار میدهم  تا شما را  در عالم خیال  به رفتن به این کمک نمایم . 
About the author

160