رآی دادن چیست ؟

Posted on at


رآی دادن چیست ؟

رای دادن یعنی سر نوشت ساز !

رای دادن یعنی انتخاب کردن !

رای یعنی فردای بهتر !

 

همه ما حق داریم که برای انتخاب یک رئیس جمهور و یا یک نماینده برای یک نماینده یک قوم و غیره....................

همه ما و شما حق کامل رای دادن را داریم و این حق را هیچ کس را نمیتواند از ما بگیرد

 

افغانستان هم در موقیعت اساس قرار دارد یعنی موقع انتخاب رئیس جمهور  آینده افغانستان است .

همه مردم افغانستان حق کامل رای دادن را دارند ومیتوانند برای انتخاب رئیس جمهور آینده افغانستان رای بدهند.

و کاندیدای ریاست جمهوری خود رای بدهند

هر گاه بخواهند که  برای کاندید مورد نظر خود رای بدهند اول از باید از همه  بهتر اینکه  در مورد کاندید مورد نظر خود اول باید در مورد  آن کاندید معلومات کافی را باید داشته باشند که آیا همان کسی مه میخواهیم به آن رای بدهیم چطور شخصیت دارد ؟ آیا گر به این رای بدهیم  کشور را آباد  خواهد کرد؟

همانند سولات ذیادی است در مورد کاندید

شما میتوانید از همه بهتر در مورد آن  معلومات خوبی حاصل کنیم و بعدآ به آن رای بدهیم . که آیا رای بدهیم  مودر تآئید ما است با نه ؟

بهترین را برای انتخاب یک کاندید معلومات داشتن در باره آن است که اول آن بشناسیم بعدآ رای بدهیم .

و همچنین در ولایت هرات انتخاب شورای ولایتی است  که به این هم کاندید مودر نظر خود را انتخاب کینم و رای بدهیم و

من به عنوان یک شهروند حق کامل من است برای آینده خود و کشور خود برای شخص دقیق خود رای بدم وحق خود را در مقابل کشور خود ادا کنم

و آرزو دااارم که یک انتخابات خوب وشفاف برگزار شود نشود که مانند سالهای گذشته تقلب کاری صورت نگیرد وانتخاب خوبی برگزار شود

افغانستان نیاز به تغیر دارد امید اینکه یک رئیس جمهوری باشد که در این کشور غم دیده واقیعآ خدمت کند و کشور را آباد کند واین آرزوی تمام مردم  افغانستان است که در کشور آرامی باشد و کشور بدن جنگ باشد این مردم از جنگ واقیعآ خسته شدن و نیاز به  آرامش دارند .

من به عنوان یک افغان برای آینده خود رای میدهم .

آیا شما هم به کاندید مورد نظر خود رای میدهید ؟؟؟

نویسنده : احمد فرید

 

 برای دیدن مقالات دیگر من لطفآ مرا دنبال کنید : http://www0.filmannex.com/farid-ahmad

 About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160