آموزه های اسلامی دختران در افغانستان

Posted on at
آموزه های اسلامی در افغانستان چیزه تازه ای نیست. اخیرا مکاتب مختلف اسلامی که توسط مولوی صاحبان و افراد اسلامگرا اداره میشود در نقاط مختلف افغانستان ایجاد شده است، این مکاتب و انگیزه های اسلامی که دارند باعث جذب افراد زیادی شده است، که منجمله دختران در آن نیز شامل میباشند، آنها آموزه های اسلامی را فرا میگیرند و این تعلیمات گهگاهی باعث رشد افکار تند اسلامی در آنها نیز میشود. 


 


به گفته برخی از مسئولان بعضی از این مکاتب با آموزش های اسلامی که به دختران میدهند باعث منحرف شدن آنها و رشد افکار تند و برداشت های غلط از اسلام میشود. دخترانی که در این مکانها آموزش میبینند بسیار پرخاشگر شده و مدام دوستان خود را از انجام کارهای مختلف منع میکنند، در واقع اینطور احساس میشود که این دختران با آموزش هایی که میبینند به خود و جامعه خود آسیب میرسانند. 


بطور مثال مکتب اشرف المدارس که در قندوز ایجاد شده است با آموزها و تعلیمات سخت گیرانه اسلامی که دارد باعث شده تا دخترانی را که در این مکتب درس میخوانند بسیار تندخو و عصبی مزاج نماید، آنها کار کردن در خارج از خانه را حرام دانسته و همچنین به تلویزیون نگاه نمیکنند، البته بسیاری موضوعات دیگر هم هست که آنها برخلاف مسیری که جامعه در حال پیمودن است قدم برمیدارند، این موضوعی نگران کنند بوده و ضرورت می باشد تا  دولت در این باره چاره ای بیندیشد.About the author

160