سواد دیجیتالی برای از بین بردن بی سواد در افغانستان

Posted on at


در پی سالها رنج و مشقت که زنان این مرز و بوم کشیده اند کم کم شاهد پیشرفت و چشم دید زنان در هر عرصه هستیم٫ چه در مسایل خانه داری و چه در امور بیرون ازخانه.


ما درین چند دهه اخیر شاهد خشونت های متواتری بودیم که زنان حتی حق تصمیم گیری در امور خانه داری خویش نداشته اند, اما اکنون با روی کار آمدن دموکراسی و آزادی بیان زنان میتوانند خود برای زندگی تصمیم گیری نمایند و بتوانند مسیر طولانی این دار فانی را بپیمایند.هر روز و هر ثانیه میبینیم زنان پیشرفت های متواتری را کمایی کرده و برای خود, فامیل و جامعه یک افتخار باشند. حال در مکتب ملکه جلالی به امتداد دروس قبلی خویش این شاگردان خود را توانستند در صفحات اجتماعی ثبت نام نمایند٫ و بتوانند حرف دل خویش را در روی این صفحات بیان نمایند. اکنون دختران این مکتب با پیش برد دروس خویش و با همکاری استاد مربوطه در امور مقاله نویسی میتوانند مقالات خویش را به بهترین نحو ممکن تحریر نمایند, نه تنها درامور مقاله نویسی میتوانند در دیگر بخشها از قبیل سیاست, خانه داری و داستان نویسی مهارت از خود نشان داده و خود را برای جهانیان به اثبات برسانند.


 


این شاگردان از آن همهمه وسختیهای روزگار و افکار سختگیرانه کم کم در حال بیرون رفت در پی مطالعه و دانش بیشتر هستنند, این دختران درعرصه سیاست و اینکه بخصوص در فصل انتخابات نیز قرار داریم میتوانند بهترین مقالات را به رشته تحریر دربیاورند و نظریات خود را بیان نمایند.


 


درین بین دفتر افغان سیتادل بهترین همکار وهمگام برای این دختران بوده و هست٫ این دفتر با راه اندازی صفحه اجتماعی فلم انکس و قرار دادن معاش تشویقی برای ایشان این دختران را در عرصه تصمیم گیری وحق بیان و تحریر نمودن افکارشان برایشان بزرگترین حامی و به عنوان یک سکوی پشت سرشان بوده و خواهد بود. به امید روزی که افغانستان و دختران افغان سربلند و پیروز باشند.لطف کرده مقاله های جدید و قبلی فلم انکس من با این پیوند دنبال نماید: http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160