مشکلات جوانان

Posted on at


 

                              جوانان امروز دوچاره مشکلات زیادی اند بخصوص در عرصه تحصیل که شرایط به صورت عالی ودرست برای شان مهیا نیست که این موضوع خودش یک مشکل بسیار بزرگ است که مانع پیشرفته جوانان وجامعه می شودوتعداد زیادی از جوانان نمی توانند

 به خاسته دلشان برسند که به ما و جامعه مان جای تعصوف است

         بیکاری "مشکل دیگر جوانان  است که امروز تعداد زیادی جوانان از بیکاری رنج می برند چون زمینه کار برایشان آماده نیست وحتی بیشتری  آنان ازبهترین فاکولته ها فارق شده اند وتاحالا بیکا اندونمیتوانند از رشته که تحصیل کردن استفاده وازاین طریق به خود شرایط کار را آماده سازند اما بدبختانه این  زمینه  برایشان مهیا نیست

 

    فقراقتصادی" هم یک مشکل بسیار بزرگ جوانان می باشد که تعداد زیادی از جوانان به این مشکل دوچار اند که حتی پیشتر اوقات از نبود خوراک, مسکن , پوشاک , ودیگر ضروریت های یک زندگی راحت ومملو از آسایش دست به هر نوع فساد وخلاف کاری میزنند تا بتواننداقتصاد فامیل خود را تامین کنندتااز فقر اقتصادی ودربدری نجات یابند

 مواد مخدر "کشت مواد مخدریک عمل زشت  ناپسند و حرام در دین مقدس اسلام ویک جامعه  است که امروزه یکی از بزرگترین مشکل جوانان دوچار شدن به مواد مخدر است اما چای تعصوف است که مواد مخدرتوانسته  جوانان زیادی را  امروزبه سوی خود بکشاندو خانه های زیادی را خراب و بدبخت سازد

 

وزندگی آنان رادوچاره  شرایط سختی قراردهد که حتی آنان نمیتوانند به آسانی از این عمل ناپسند رهایی یابند و سخت خواهانه کمک و همکاری دارن  و این وظیفه ما تمام افراد جامعه مان است

که آنها را از این عمل زشت ترک دهیم و دباره به زندگی راحت ومملو از

آرامش برگردانیم . 

   

 About the author

hasinaehrari

hasina ehrari is the 10th class student of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160