جوانان و کار

Posted on at


طبقات مختلف در افغانستان دچار مشکلات زیادی بوده اند که هر کدام صدامات قابل توجهی خورده اند، از آنجایی که جامعه متشکل از طبقات مختلف مردم و با سنین مختلف می باشد، لازم است که طبقه جوان مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، چون انرژی محرک جامعه را تشکیل میدهند و همین جوانان هستند که آینده افغانستان را رقم میزنند.افغانستان کشوری فقیر می باشد که دچار مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی می باشد، اطفال و کودکانی که در چنین اجتماعی بوجود می آیند بطور حتم دچار مشکلاتی روحی و روانی مختلفی می باشند، و همین موضوع است که در آینده شغلی آنها تاثیر گذاشته و برای جامعه چندان مفید واقع نمی شود. این بسیار مهم است که نیروی جوانان یک جامعه در مسیر درست استفاده شود تا آینده ای بهتر را برای آنها و نسل بعدی به ارمغان آورد.


 


دولت افغانستان با در اختیار گذاشتن امکانات اولیه برای جوانان میتواند فرصت های رشد و تحصیل را برای آنها فراهم کند، تا جایی که بتوانند مصدر خدمت برای نظام و اجتماع خویش باشند. ایجاد مراکز ورزشی یکی از بخش هایی است که میتواند در جهت رشد فکری و جسمی جوانان کمک زیادی بکند، ایجاد فرصت های کار نیز یکی از اولویت هایی است که دولت باید آن را مد نظر خویش قرار دهد تا باشد که آینده ای روشن و رو به رشد را برای همه تضمین کند. 

About the author

160