رویایی من

Posted on at


 

رویایی من.........

این است رویایی من...........

رویایی دختری با دلی گرفته و چشمانی گریان..............

میخواهم در دنیایی باشم، دنیایی که همه یی اشخاصش( مهربان، خوب، راستگو، با تقوا، پرهیز گار، ..............................................................باشند.

همه یی آدم ها با بخندد، با هم خوب باشند، با هم به مهربانیت رفتار کنند، همه نماز بخوانند، عبادت بکنند، قرآن شریف تلاوت بکنند، هیچ کدام از آدم ها گناه نکنند، همه خوب باشند، همه گی بروند به بهشت کسی به دوزخ نباشد دوزخ خالیه خالی بماند.

دوست دارم همه انسان ها در پناه، رحمت، فضل و برکت الله متعال باشند.

میخواهم دیگر جنگ نباشد صلح و دوستی باشد و دیگر مشکل نباشد همه یی مشکل ها را خداوند(ج) حل کند.

میخواهم در این دنیایی که من دوست دارم و رویایی من است دیگر گریه نباشد، بیوفایی نباشد به خاطر فوت شدن کسی گریه نکنیم بلکه نماز بخوانیم دعا کنیم برایش و یاد ما از خود ما بیاید که ما هم روزی میمیریم و این دنیایی فانی را وداع میگوییم نه گریه.

میخواهم هیچ دوستی از دوستش، پدری از پسرش، مادری از دخترش، معشوقی از عشقش و هیچ کسی از عزیزش در هجران نبوده بلکه در وصال هم دیگر باشند نه فراق.

میخواهم کسی دیگر مریض نباشد و نیازی به دوا و درمان نباشد همه یی آدم ها سالم و صحتمند باشید.

بی عدالتی و بی انصافی نباشد تا حقوق پایمال شود و همه مطابق به قوانین قرآن و اسلام عمل کنند تا باشد که همه عادل باشند.

(این است رویایی من که همیشه آرزویش را دارم)

مریم (اکبری)About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160