کتابخانه عامه ولایت هرات

Posted on at


موجودیت کتابخانه ها در اعصار مختلف تاریخ در سرزمین افغانستان خصوصا سرزمین علم پرور هرات یکی از ويژه گی های این کشور کهن و باستانی بوده و میباشد که میتواند از کتابخانه های دوره تیموریان در شهر هرات باستان یاد آ ور شد,کتابخانه سلطنتی تیموریان به عنوان بزرگترین منبع غنی علمی در جهان آن کتب مختلف قلمی (دست نویس)و چاپی وجود داشته است چنانچه:در  زمان سلطان حسین میرزا بایقرا کتابخانه سلطنتی تاسیس گردیده استناد نمودن  به متن فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که وجود کتابخانه و کتابخونی در هرات امری نو و جدیدی نبوده بلکه از اعصار گذشته جز مدنیت  ما میباشد


.


در عصر کنونی :هرات یکی از شهر های مشهور افغانستان در کتابخانه و کتابخونی از شهرت خاصی بر خوردار است که بیش از ده ها کتابخانه در این شهر وجود داشته و در دسترس عموم  مردم قرار دارد به عنوان مثال میتوان کتابخانه عامه هرات را یاد آور شد ,که این کتابخانه درسال 1345هجری شمسی.تاسیس و شروع به فعالیت نمود, ابتدا در ساختمان انجمن ادبی هرات موقعیت داشته و تا تشکیل دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1381هجری شمسی تعمیر و جایگاه خاصی نداشت


.


از تاریخ فوق (1381ه ش)کار اعمار ساختمان فعلی آغاز و در سال 1383ه ش افتتاح گردیده و کتب موجود ای کتابخانه مذکور به سالون تعمیر جدید انتقال گردید.از نظر تشکیلات رسمی کتابخانه عامه یک  ارگان رسمی دولتی و یکی از شعبات اطلاعات و فرهنگ هرات است و تمام خدمات خود را در خدمت مردم قرار میدهد


  .


فعلا در کتابخانه عامه هرات در حدود45 هزار جلد کتاب در بخشهای : تفسیر ,حدیث شریف,فقه,عقاید,روانشناسی ,فلسفه,عرفان,و اداره,و منجمننت ,جامعه شناسی,متون تاربخی کهن فارسی,ادبیات و شعر,فزیک,ریاضیات,کیمیا, ورزش,طب,ادبیات پشتو,زبان عربی,انگلیسی,و لغت نامه ها و فرهنگ ها زراعت وغیره وجود داردسهولت دیگری که در این کتابخانه وجود دارد سالون مطمئن و  آرام  برای مطالعه میباشد که خوشبختانه عمده ترین  مراجعین آن جوانان و نوجوانان را تشکیل میدهد و این نشان دهنده زشد فرهنگ کتابخونی در این خطه باستانی میباشد .About the author

160