آب

Posted on at


آب


آب  یک مرکب  غیر عضوی می باشد که بالای حیات موجودات زنده  تاثیر فراوان داشته و آب مایع زنده گی  است ویک مایع مفید از هر جهت می باشد و محلل اکثر مواد است . بسیاری از مواد به صورت محلول داخل حجره می شوند آب در بدن اهمیت فراوان داشته و سبب تجزیه کاربوهایدریت ها , شحمیات , پروتین ها, نمک ها در بدن می گردد.به طور متوسط  75فیصد مواد زنده از آب ساخته شده و مقدار آب در اوقات و زمان مختلف تکامل موجودات زنده متفاوت است .


آب مواد زاید حجره یا مواد فاضله حجره را ازبدن خارج می سازد . آب فراوان ترین ماده موجود در عالم زنده و غیر زنده است تا فعلا شکلی از حیات که به آب نیاز نداشته باشد روی زمین پیدا نشده است .نقش بیالوژیکی آب:


آب حلال خوب است و یکی از وظایف آن این است که سبب هضم وجذب مواد غذایی می گردد وهضم وجذب مواده غذایی به صورت محلول صورت می گیرد وکه همین که آب حلال است ومواد را هضم وجذب میکند در دفع مواد فاضله هم رول دارد و آب در روده های بزرگ جذب میشود یعنی در امعا غلیظه نارسیده به مقعد .


آب یک هایدرولیز کننده است هایدرولیز به معنای تجزیه به وسیله آب . آب در هایدرولیز شکسته شدن یا پارچه شدن کاربوهایدریت ها ( قند ها ) لیپید ها ( شحمیات ) پروتین ها ( مواد گوشتی) رول دارد این مواد را تجزیه می کند و به مالیکول های کوچک تبدیل می کند .بعضی مرکبات هستند که از آب حل میشوند که در کیمیا برایش هایدرو فیل (آب دوست )میگویند .


بعضی مرکبات هستند که در آب حل نمی شوند و بنام هایدروفوب (آب گریز ) می گویند .


کاربوهایدریت ها و پروتین ها در آب حل می شوند اما لیپید ها در آب حل نمیگردند اما هر سه به پارچه های کوچک  تجزیه می گردند توسط آب , لیپید ها به گلیسرین و چربی ها تبدیل می شوند .


مقدار آب در سن سال فرق دارد و نظر به فصل هم فرق می کند و از جمله خواص آب موجودیت روابط هایدروجنی میباشد .مو جودیت رابطه  هایدروجنی سبب افزایش نقطه جوش آب می گردد . آب در صد درجه سانتی گرادمیجوشد تا تبخیر شود . دانشمندان میگویند فرض می کنیم که آب رابطه هایدرجنی نمیداشت نقطه جوش آب پایین می آمد مثلا اگر 50 درجه سانتی گراد میبود پس زنده گی از بین میرفت .


آب به سه حالت یافت می گردد در حالت مایع , جامد , گاز در حالت مایع شکل آب تغیر می کند در حالت گاز تبخیر می شود ولی در حالت جامد تغیر نمیکند آب در حیات نباتات بسیار اهمیت دارد اگر برای نبات چند وقتی آب نرسد برگ های نبات پژمرده و خشک می شود و بلاخره نبات از بین می رود پس ما و شما همه برای دوام زنده گی خود به آب ضرورت داریم .و اساس زراعترا هم آب تشکیل میدهد .منطقه یی که آب کم دارد خشک سالی در آنجا بوجود می آید که بالا زنده گی تمام موجودات اثر ناهنجاری دارد .


آب در صنعت هم نقش بارز دارد زیرا که در فابریکات مختلف برای تولید اشیا و مواد مختلف از آب استفاده می کنند .About the author

nilofarnaimi

نعيمي متولد شهر كابل و يك تن از اعضاء اين پروژه

Subscribe 0
160