سراب سرابی

Posted on atخانم #حبییه_سرابی یک نماد بود، شاید هم نشانگر تغیرات نمادین در جامعه مرد سالار افغانستان ، خانم سرابی یک سیاست مدار یا یک بازیگر سیاسی قوی نبودو همچنان پشتوانه قوی سیاسی نیز نداشت و شاید حتی رای مردم بامیان را نمیتوانست کسب کند ، زیرا در مقام والی بامیان نیز نقشش را به خوبی ایفا نکرد پس چطور میتوانست معاون ریس جمهور شود چطور میتوانست بانوی اول مملکت شود؟ کسب این مقام بیشتر برای بانو سرابی به مثال خواب و یا سراب بود!

حال زلمی رسول تلاش دارد تا این بانوی سمبولیک را از تیم خود خارج کند و با جایگزین کردن شخص مورد نظر قدرت بیشتری کسب کرده و با ایتلاف جدیدش زودتر به ارگ ریاست جمهوری برسد.
جای سرابی از هم اکنون خالی به نظر میرسد!
این پوستر از صفحه رسمی فیس بوک اقای احمدضیا مسعود برداشته شده است که در ان اثری از خانم سرابی نیست که دو حالت بیشتر ندارد یا خانم سرابی از تیم کنار گذاشته شده است یا در استانه برکناری است یا از دید اقای مسعود سرابی شایستگی حضور در کنار چنان رجالی را ندارد

 About the author

minarezaee

مینا رضایی متولد 1990 در کابل،افغانستان زندگی میکند .

Subscribe 0
160