هنرمندان به حاشیه رانده شده اند

Posted on at


هنرمندان : به حاشیه رانده شده ایم!
اینروز ها بحث داغ محافل ،موضوع #انتخابات میباشد، تمامی اقشار جامعه از انتخابات صحبت میکنند و هر کسی میکوشد تا نامزد مورد اعتماد خودش را پیدا کرده و به او رای دهد. و معیار های مختلفی را برای انتخاب ریس جمهور اینده خود در نظر میگیرد و یکی از این معیار ها برنامه ها و طرح های نامزد ریاست جمهوری برای اینده هست . هر صنفی خواهان هست تا برایش برنامه های مشخصی موجود باشد و از ان اگهی کسب کند.
در این بین هنر مندان فکر میکنند تا به حاشیه رانده شده اند و کاندیدان برایشان برنامه مشخصی ندارند و برای هنر و هنرمند ارزش قایل نشده اند و بیشتر برنامه هایشان مربوط به سیاست خارجی ،امنیت ،اقتصاد،صحت عامه و….میباشد اما برای بخش هنر و فرهنگ و پشتیبانی از هنرمندان برنامه مشخصی ندارند و حتی در کمپاین خود اهمیت این قشر را در نظر نگرفته اند.
انها میخواهند که کاندید انتخابی شان به هنر اهمیت داده و برای این بخش برنامه های مشخصی داشته باشند تا از این کاندید حمایت خود را اعلام نمایند.About the author

minarezaee

مینا رضایی متولد 1990 در کابل،افغانستان زندگی میکند .

Subscribe 0
160