یک قدم پیش بسوی دانش نوین و آموزش پایدار

Posted on at


اینبار می خواهم سخن را از یکی از پاکترین و مقدس ترین جای آغاز نمایم!


به نظرتان کجا می تواند این گونه مکانی باشد؟ نه تنها پاک مقدس؛ بلکه آرام و دل انگیز، مهدی است برای توانمند سازی شخصیت مان، با آن مهربانی و صبر و بردباری که ما را می پرورتند ما را به سوی قله های آرزوی هایمان رهنمون می شود و در هر پله پیش روی مان ایستاده است تا مبادا بلغزیم یا بیافتیم و یا عقب نشینی کنیم، ایستاده است تا دست مان را محکم بگیرد و تکیه گاهمان باشد.


از دید من ومطئنم تمامی دانش دوستان این چنین جایی فقط  و فقط مکتب بوده می تواند وبس!


آری مکتب پاک است بخاطر هدف و مقصد والایش که چیزی نیست به جز از پرورش فرزندان خطه اش، مقدس است چون در آغوشش فرزندانش را با بهترین سلوک پسندیده می پروراند و آراسته می سازد.با مویشگافی و دقت مادرانه اش، استعدادهای نهفته فرزندانش را کشف و آنها را به نحو احسن بارور می سازد. در نخستین گامهای یک طفل در بیرون از خانه و کاشانه اش او را با دنیا و زندگی پیچیده اش آشنا می سازد ومی آموزاند که چطور فکر کند، چطور تصمیم بگیرد، چطور انتخاب کند و چگونه خود را به افکار و تصمیم و انتخابش نزدیک سازد و برای دستیابی به آنها نخستین گامش را از کجا آغاز نماید.در مکتب حوض کرباس که من عضوی کوچک در آنم و مسئول تدریس پروگرامی متفاوت از سایر برنامه هایی که در مکاتب تدریس میگردد که آنهم توانمند سازی بانوانی است که بر عزم و اراده خویش معتقد اند. موقعیتی بسیار مناسب برای دانش آموزان این مکتب مهیا شده تا در کنار فراگیری دانش نوین که همانا علوم کاربردی کامپیوتر و رسانه های اجتماعی است، برای دختران افغان این فرصت را فراهم ساخته تا از درون خانه اش بنویسد از دلش و کسب درآمد کند. اینها خود همگی نتیجه همت و اراده  افغان سیتادل و رسانه اجتماعی فلم انکس میباشد.در هفته ای که گذشت این مهد (مکتب حوض کرباس) دروازه اش را بروی نونهالان کوچک دانش پژوه گشوده بود و چه زیبا بود در تمام هفته اطفالی را دیدم که دست به دست پدر و مادر شان برای ثبت نام در بزرگترین آموزشگاه عمرشان حاضر می شدند. هفتهای بس جالب بود چرا که مکتب نه تنها فرزندان جدیدش را خوش آمد می گفت بلکه دانش آموزانی که به دلایل مختلف در امتحانات سال قبل خویش ناکام مانده بودند یک چانس فوق العاده ای را میسر ساخته بود؛ همان اخذ امتحان مشروطی تا دوباره روزنه ای ورود را برای فرزندانش بگشاید. تعداد زیادی از شاگردان در این روز ها در مکتب حاضر بودند و درس می خواندند تا بتوانند دوباره در صنفی که لیاقتش را دارند حضور یابند و دوباره در کنار دوستان قدیمی ایشان درس بخوانند.در ادامه ئ برنامه درسی مان در این هفته بعد از ختم برنامه ورد از دانش آموزان امتحان اخذ شد. و دانش آموزان با موفقیت سر از آزمون بر آوردند. بعد از اینکه برای تمامی دانش آموزان حساب در تویتر ساخته شد٬ بعد از آن سایت تویتر با تمامی اجزای آن کاملا به تفصیل تشریح شد. و در روزهای که برق یا اینترنت قطع بود با دانش آموزان مقاله نویسی کار شد. قسمی که مقاله یکی از دانش آموزان روی پروجکتور باز و با همکاری استاد و سایر دانش آموزان بحث و رفع مشکل شد که توانست در مقاله نویسی شاگردان تاثیر مثبت داشته باشد و در کنار آن تمام اصول و نیازمندی های یک مقاله کامل برای شان آشکار شد و در پایان هفته برای شاگردان در لینکن حساب ساخته شد.  برای دیدن مقال های جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبا نماید: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160