محیط زیست

Posted on at


میحط زیست مجموعه ای ازکوه ها دشت ها گلها وسبزی ها .....است . وخانه تمام زنده جانها است .ومکان خوبی برای لطافت روح آدمی می باشد .پس برای تمام انسان ها لازم است د پاکی محیط زیست خویش کوشا باشند چونکه هدیه بسیار زیبایی ازطرف خداوند(ج) برای بندگانش است.


 


خداوند(ج) را سپاس گذارم که من را آفرید تادنیایی یا اصلا محیطی به این زیبایی رابنگرم .محیط زیست دربرگیرنده تمام زمین وآفریده های روی زمین است ویا اینکه همان محلی که ما درآن زندگی میکنیم نام اصطلاحی آن محیط زیست است .ودربردارنده تمام زیبایی است که خدای پاک و مهربان برایمان عطا کرده است


.


 


افرادی که دریک جامعه زندگی میکنند حق است یا باید بگویم برایشان لازم است که به پاکی محیط شان کوشا باشند و تاحد امکام همکار شهردای کشور خویش باشند با افغانستان عاری از کثافات داشته باشیم و نسل آینده به راحتی در آن زیست کنند . به تمام خانواده ها لازم است که حداقل هفته یک بار داخل کوچه های خانه شان و برای دوکانداران لازم است که مقابل دوکان های شان را پاک نگهدارند تا هم خودشان به راحتی و صحت کامل زیست نمایند وهم شهری داشته باشند که نخبه تمام شهر ها باشد


.About the author

160