د زده کولو لاری

Posted on at


زده کړه لکه نورو کارونه غوندی ځینی شرایطو ته اړتیا لری او د هغو رسیدلو ته باید هغه شرایط آمده شی او د زده کړی زده کولو لاره اوسی. دغه شرایط می په خلاصه توکه راوړړی دی ترڅو چی لوستونکی د هغو نه ګټه ور شی.


د زده کړی لومړۍ شرط انګیزه ده. تر هغه وخته پوری چی د یو کار لپاره انګیزه نه اسی٬ زده کړه په ښه او کامله ته نه تر سره کیږی په دغه صورت کی منطق دی چی وایی چی زده کولو د زده کړل لومړنۍ قدم وبلی او پر هغو باندی خاصه پاملرنه وکړی. د انګیزی په اړه په مختلفه توکه باندی تعریفونه شوی دی چی د نمونی په توکه می د هغو یو غوره تعریفونو نه ستاسو ته ټاګلی دی. انګیزه عبارت د یو ننی او ذاتی محرکونو نه دی چی د انسان غوښتلو او هدفونو ته شکل او ساختار ورکوی او د انسان ټول قوت٬ واکمنی او کنش د هغو رسیدلو لپاره د هغو باندی متمرکزه او یوځای کوی.


دوېم مهمه عامل په دغه اړه باندی مساله ده. تر هغه وخته پوری چی انسان احساس ونکړی چی د یو مساله سره مخامخ شوی دی او باید د هغو لپاره یوه لاره وموندی٬ هیڅ کله د زده کولو او لټولو پسی نه کیږی ترڅو چی خپله پوهه ډيره کړی. مګر دا چی کوم وختونه انسان د مساله شتون احساس د خپل ځان سره کوی. انسانان په فطری توکه باندی عادت لری چی هغه ټول شیان چی د هغو لاری مانع کیږی لري کړی ترڅو چی خپل هدف ته ورسیږی. په دغه صورت کی د مسله شتون په دغه برخه کی یو کامله واقعی قضیه ده چی ټولو انسانانو ته رامنځ ته کیږی.درېم مهم عامل چی د زده کړی شرط ګڼل کیږی انعام دی. د انسانانو ګټی حس او طمعی سبب کیږی ترڅو چی دوی د انعام پسی په خپل ژوند او کار کی اوسی او د هر عامل نه چی دوی په دغه برخه کی کمک کوی کمک ونیسی. زده کول یو ډیر ښه پل د انعام رسیدلو لپاره دی شاید وکولی شو انعام یو د عامو عواملو نه د پوهی زده کولو برخه کی چی یو شمېر ډیر مشوقان په دی لاره کی دی ونومو. مګر په خلاصه توکه باندی د انعام لپاره څه تعریف درلودلی شو؟ انعام عبارت د هغه شی نه دی چی د زده کولو له اثره د زده کونکی لپاره لاسته راځی او د هغو رضایت سبب کرځی. انسان د هغه فعلونو غوښتونکی دی چی دغه دوه شرط ولری٬ لومړۍ دا چی نوی اوسی او دوېم دا چی لږ سخت اوسی. نوی کارونه انسان ته انګیزه ورکوی او انسان د خپل ځان پسی جلب کوی. قدیمی او تکرار کارونه تل د انسانانو په ژوند کی رامنځه ته کیږی. پر همدغه اساس باندی هغه خوښ لری چی د نورو کارونو تجربو ته پیل وکړی او هغو ته نوی اوسی. ساده کارونه تل ځورونکی او ستومانه کونکی دی. انسان اړتیا لری ترڅو چی لږ د سختیاوو سره ژوند تیر کړی او د کار او ژوند واقعی ګډوډیانی تجریه کړی په دغه صورت کارونه لږ سخت دی او ډیر کوښښ ته اړتیا ده او هم انسان تشویق کوی ترڅو چی د هغو رسیدلو ته کوښښ وکړی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160