مادر

Posted on at


ای اوج آسمانی چگونه وصف تو گویم


تویی که اولین نگاهم به نگاه تو آشنا شد واولین کلامم به تو آغاز شد.ای آنکه گل وجودم برای تو می طراود باران اشکم بخاطر تو می بارد.منم قطره ناچیزوتویی دریای بی کران ای گل وجودم همه آرامش وسکوتم ای آنکه تمام وجودم به خاطر تو ترنم می گیرد تویی به مانند کهکشان ومن ستاره کوچک در آن.مادر ای تویی که با یک دستت گهواره را وبادست دیگرت جهان را می جنبانی بادرد پنجه ساییده آرامش میدهی مادر میوه ایست کم یافت در گلستان وجودم مادر شعری است ناب درتمام وجودم ای عزیز ترینم دوستت دارم وجانمرا فدای لبخندت میکنموتمام جانم را فدای لبخندت می کنم.About the author

fardina1ahmadyar

فردینا احمدی یار هستم صنف دوازدهم مکتب لیسه محجوبه هروی با شنده ولایت هرات متولد سال 1375هستم

Subscribe 0
160