چگونه پوست خود را نگهداریم

Posted on at


چگونه پوست خود را نگهداریم


 

پوست در واقع زیربنای زیبایی ها است اگر بخواهیم جلد زیبا شفاف داشته باشیم باید در قسمت نگهداری آن توجه بیشتر نماییم در غیرآن باعث چین و چروک گردیده و پیری قبل از وقت در صورت ما پدیدار می گردد .ماساژ برای صورت خانم ها حتمی است زیرا بواسطه ماساژ دادن مسامات جلد باز گردیده به اصطلاح کرم های کوچک که در زیر پوست وجود دارد زنده نگهداشته می شوند و هم جریان خون سریع می گردد.
بخار دادن و ماساژ دادن جلد را شاداب نگهمیدارد آ ماساژ دادن در هر فصل سال فرق می نماید.
در فصل تابستان قبل از اینکه خانم ها صورت خود را آرایش نمایند باید ماساژ سرد بدهند طوریکه در داخل یک کیسه یا پارچه نخی ، یخ را گذاشته و مدت 5 دقیقه بسیار آهسته آهسته بروی صورت تان حرکت دهید بعدا روی تان را شسته و آماده آرایش سازید .در فصل زمستان برعکس باید بواسطه گرما جلد را خوب نگهدارید در این حالت آب را در یک ظرف انداخته بگذارید خوب جوش بخورد بعدا مدت 5 دقیقه روی تان را بالای آب جوش بگیرد.هنگامیکه روی خود را بالای آب جوش بگیرید باید چشمان خود را ببندید تا آسیبی به چشمان ما نرسد وضمنا باید پارچه بزرگ را در سر خود بیاندازید که بخار آب جوش به خوبی روی را عرق دهید بعد از 5 دقیقه روی خود را شسته و صورت را آماده آرایش می گردد.درکنار بخار دادن بوسیله آب جوش و پارچه یخ انواع ماساژ وجود دارد که به ترتیب شما را در جریان خواهیم گذاشت.


 


 


 


 


 


 About the author

160