رفتارهای بی اختیار بعضی مردها

Posted on at


از عمری که خداوند متعال تا حال برایم عطا فرموده الان میتوانم بگویم که بعضی مردها دارای چه نوع خصوصیاتی اندبدون مبالغه و سخن چینی ...ا


عده ای از مردها مردمک چشمانشان به طور حرکت وضعی زمین در چرخش است، البته پشت یک چشم شان به مثل پرده در حال بالا و پائین شدن است انگار باد برآن پرده در وزش است، دهن شان به مثل رادیو در گفتار است، دستهایشان بی اختیار است، پاهایشان به مثل چیتا در رفتار است...ا این دسته مردها از عقل شان هیچ استفاده ای نمیکنند چون چشمانشان بجای عقل شان عمل میکند خوب وقتی که عقل شان به چشم شان باشد پس فکر هم که اصلا نمیکنند و اگر شما به این دسته مردها برخورد کرده باشید متوجه حتما شده اید که از وقتی که شمارا میبینید تا شما به نزدیک آن میرسید به فکر اینست که چی بگوید و اگر عقلش به جایی قد نداد حتما گوشی نوکیای خود را بیرون میکند، میگیرد جای گوشش و میگوید: بله ه ه کجایی بیام دنبالت یا اگر این را نگفت بعد چند دقیقه نگاه کردن میگوید: ماشالله اگر این را نگفت به بسیار سوز میگوید: آخی یا اوف ...ا این دسته مردها به مانند کچالو میمانند اما کچالو ای که او را پوست کرده باشی، ریزه اش کرده باشی، وقتی دیدی که گردو خاک دارد، او را شسته باشی، بعد با همان آبی که دارد او را داخل مایی تابه روغنی که خوب داغ شده باشد بیاندازی.  چون بمانند همان کچالو صورتشان را جمع میکنند و بعد جلیز و پلیز میکند یک خصوصیت دیگر هم که دارند تمام مردها را به مثل خود میبینند و اگر یک مرد بدون کدام مقصد در صورت زن یا دختر شان نگاه کند غیرتی میشوند به مثل خروس...ا


عده ای دیگر از مردها مردمک چشمانشان به طور حرکت انتقالی زمین در گردش است، پشت چشمانشان اصلا تکان نمیخورد چون دارند زیر چشمی نگاه میکنند یک لبخند مرموزانه روی لب هایشان است دستهایشان هم روی صفحه مبایلشانست و پاهایشان هم در یک جاست اما یک پایش را  در روی زمین میکوبند تا جلب توجه کنند این دسته مردها به مانند ملی سرخ اند که بزیر پوست سرخش یک رنگ سفید است یعنی اینها خود را چنان نشان میدهند که بسیار خوب هستند اما نه ! و همانطور تند چون از جمله مردهایی هستند که شماره میدهند و خصوصیت دیگر شان هم اینست وقتی که حرف از پسر یا دختر میشود دختر ها را سرکوب میکنند و پسرها را بالاتر از دخترها نشان میدهند به طوری که آنها از هر چه دختر است متنفر اند ...ا


عده ای دیگر از مردها مردمک چشمانشان به طور حرکت نور خورشید است یعنی مستقیم است پشت چشمانشان ثابت است چون چشمانشان 360 درجه باز است دهن شان هم در حرکت است یا آواز میخوانند یا طوری حرف میزنند که معلوم نیست با خود اند با تو اند یا با دیگری دستها و پاهایشان هم بطی در حرکت است و این دسته مردها تا زمانی که دهن شان را باز نکرده اند به مانند شلغم خام اند و اما وقتی دهن شان را باز کردند به مانند شلغم پخته اند همانطور بی مزه و تلخ و یک خصوصیت دیگر شان هم اینست در وقت نگاه کردن یا به زمین میخورند یا به در یا به دیوار...ا


عده ای دیگر از مردها هم هستند که آنقدر خوب اند که هیچ قابل توصیف نیستند چون به مانند گل اند ...اAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160