در آستانه ی یک فاجعه عظیم انسانی

Posted on at


امروزه کشور ما درشرایطی به سرمی بردکه کسانیکه تا کنون وصف افغانستان رااز دور شنیده اند تصور می کند که سیل عظیم کمکهای جامعه جهانی را مساعد ،وطن را شکوفا ،کار وبار رونق ،زمینه تحصیل ،ترقی و مدرنیزه شدن را هموار ساخته است.


اما غافل از اینکه در این کشور به جز از حیف و میل کردن سرمایه های ملی و عیش ونوش کردن این پولها چیزدیگری و جود ندارد. سردمداران هم هیچگاه نه یاد شان از خدا وپیغمبر می آید و نه از یوم الحساب ...


وزرق وبرق دنیا آنچنان جلو چشمان شان را گرفته که به غیراز عشرت و راحت طلبی هیچ موردی را یا نمی بیننند یا نمی خواهند ببینند


....


زمانیکه پای صحبت این بزرگوران می نشینیم ،وعده ها و قول ها شان را به جهانی دیکر سوق می دهد اما در عمل به جزاز بدبختی ،ویرانی ،فساد اداری ،اختلاس و فضای فلاکت بارچیزدیگری را نمی بینم . نمی خواهم رحمات عزیزانی را که از دل و جان تلاش کرده اند و در همه حال خدا را حاضر و ناظر دانسته اند، تا دیده بگیریم


.


اما در مجموع می بینم آنچه که در این سرزمین انجام شده مانند قطرهُ آبیست که برای یک تشنهَ برگشته از بیابان داده می شود. به هر حال بحث روی فقر و است و این کلمات از این جهت عرض شد چون فقرزادهَ بیکاریست و بیکاری زاده ضعف مدیریت و عدم مسولین .


امروزه فقر دامنگیر اکثریت خانواده ها گردیده است و این را حتی می توان یک فاجعه تلقی کرد


.


فقر،تهی دستی و بیکاری موحب شده است تا عدهُ کثیری از هموطنان ما به کشورهای همسایه روی بیاورند و این در حالیست که اخیراً جمع کثیری از هم میهنان ما از مملکت های رانده شده اند و همه روزه شاهد انبوهی ازاین دسته افراد هستیم که در خیابانها و جاده های این شهر بدون سرنوشت وبدون پول و سرپناه سرگردان و متحیرند..


از چند سال بدین سو شیوع بیکاری رو به افزایش نهاده ،سرازیرشدن سیل عظیم مهاجرین نیزاین روند را گسترش داده است .اگرامروزما شاهد بالا رفتن آمارخود سوزی ها، قتل ، دزدی ،قاچاقی و استعمال مواد مخدرو خلاصه هزاران نوع جنایت و تخطی دیگر هستیم دلیل آن همه وهمه فقراقتصاد خراب خانواده ها است


.


ما به هیچ وجه نمی توانیم به وسیله دستگیری و مجازات مرتکبین ،گراف جرایم را کاهش دهیم بلکه با زدودن فقر می توان ریشه اصلی این همه فساد را از بین برد زمانیکه به این نکته متوجه می شویم که پیامبرگرامی اسلام (ص) می فرمایند: فقرهمسایه دیوار به دیوار کفر است. پس به این نتیجه می رسیم که فقر از جمله اولویت های کاری مسولین امور باید باشد


.


پدیده دیگری که باعث شده ما همچنان با فقر دست به گریبان باشیم اینست که در کشور ما به کارهای زیربنایی کمتر توجه شده، چراکه عطف توجه به این مسّله ،یعنی ماریابی برای هموطنان ما کمترصورت می گیرد و ازطرفی هم مصارف خانوادۀ ها بلند رفته ،و نیازمندیهای آنان را مرفوع نمی سازد


.


کشور ما در وضعیتی است که نیاز مبرم به بازسازی ونوسازی دارد واین امرنیروی کار زیادی می طلبد که الحمد الله ما در جامعه خود مردمی داریم که نان خوردن ازطریق عرق ریزی و آبله کف دست را بر تمام راه های غیر مشروع ترجیع می دهند


 


.


اما متاًسفانه که نیروی کار ما به علت رشد بیکاری متوجه کشورهای همسایه گردیده است .


اگردقیق بنگریم ما در شهری زندگی می کنم که یک شهر بندری است و ظاهراً باید اشتغال زایی بیشترباشد اما با وصف این هم با بیکاری دست و پنجه نرم می کنیم.


کوتاه سخن اینکه: هیولای فقر بر مردم ما سایه افگنده و لحظه به لحظه فراگیر می شود اگر فکری به حال این ملت رنجیده و ماتم زده نشود حتماً باید با آغوش باز به استقبال یک فاجعه عظیم انسانی برویم......About the author

mozhdah

I'm Mozhdah Mohtasebzadah,I'am From Afghanistan and I live in Herat city
I'm Graduatied From Goharshad High school, and right now I study at Herat University

Subscribe 0
160