طرح ودیزاین منزل:

Posted on at


  به نظر شما برای اینکه یک خانهً متفاوت نسبت به خانه های دیگران داشته باشیم چی باید کرد؟؟؟

برای پاسخ این پرسش ، باید به دیکوریشن خانهً خودبی اندیشیم ولوازم جذابی را برای خانهً خود بپسندیم وهمیشه باید بکوشیم تا فضای نظیفی را در اطراف و اکناف آن بوجود آورده و بخاطر آراستن منزل خود به چند مورد توجه جدی نماییم : 

 

                    1 _ همیشه نظر خود را جدی نگیریم بلکه به نظر دیگران هم گوش دهیم حتی اگر کوچک هم باشند زیرا اطفال نیز دارای فکر وذهن قویترنسبت به بزرگان میباشند.

2_ دیزاین خانهً خود را در حد امکان سال 3  مرتبه تغیر دهیم چرا که باعث بوجود آمدن آرامش خود به خودی در وجود انسان میشود.

3_وقتی میحواهیم خانهً خود را دیکور نماییم بخاطر زیبا شدن وجذاب شدن آن باید تمام لوازم خانه را رنگی انتخاب نماییم تا با رنگ خانهً ما مطابقت داشته باشد.

 

4_همیشه بکوشیم لوازمی را به خانهً خود انتخاب نماییم که جدیداً به بازار عرضه شده باشد تا خانهً ما بادیگران متفاوت  شود.

5_اگرخانهً تان ناریک به نظر میرسد پرده ها یا دیگر لوازمی که در این قسمت رول  زیاد دارند عموما رنگهای روشن را انتخاب نماییم.

6_ما میتوانیم بخاطر جذاب شدن خانه از مناظرطبیعت ویا از عکسهای خیلی قشنگ دیگری استفاده نماییم.

 7_کوشش کنیم سطح حویلی خود را با غرس چند دانه نهال قشنگ کنیم زیرا گلها نیز در دیکوریشن خانه رول خاص دارند.

 

بناً با در نظر  گرفتن  7 نکتهً یاد شده میتوان جذاب ترین خانه را برای خود و فامیل خود بوجود آورد.

زیرا خانهً زیباباعث آرامش روحی انسان میشود و وقتی چشم ما به فضای خانه بی افتد واقعا به انسان لذت خاصی رخ میدهد.

پس بر ماست تا از یک لحظه از وقت خود را صرف دیکور خانهً خود کرده تا هم خود وهم کسی که به عیادت ما میآید از این فضای دلنگیز استفاده نماید.About the author

Asila488

Asila (Safa) was born in 1373 in Herat province of Afghanistan

she is in 12 class in Tgrobavi high school

Subscribe 99
160