ادیـــــــــــــان

Posted on at


 


اسلام


دین مجموعه عقاید ,سلوک و رفتار ,مفاهیم و مسالکی چون روح ,زندگی ,مرگ ,دنیای پس از مرگ ,غیب ,جهنم و بهشت میباشد.


اسلام در محیط بی دانشی که اثری از علم و دانش در آن نبود ظهور کرد پیغمبر اسلام ماموریت داشت تا به بی دانشان بیاموزد و آنها را وادار به تزکیه نفس نماید (هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمته و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین )


"پروردگار در میان بی دانشان و از خود آنها پیغمبری بر انگیخت که آیات او را برایشان بخواند و آنها را تزکیه نموده کتاب و حکمت بیاموزد در حالیکه قبلا به هیچ وجه از علوم اطلاعی نداشته و در گمراهی بودند "


اسلام به پیروان خود سه چیز می آموزد : معرفت ,عبودیت و معدلت


اول دین علم شناسایی حق تعالی است که امام علی (ع) میفرمایند : اول دین شناسایی اوست .


در اسلام برای هر مومن سه چیز لازم است : اعتقاد به جنان ,اقرار به لسان و عمل به ارکان .


قرآن کریم معجزه بزرگ پیامبر (ص) دارای 6666آیه است 114 سوره 30 جز و هر جز به دو نصف جز و هر جز به چهار حزب تقسیم میشود


 .


بودا : نام شخصی بودا سیدارتا و نام خاندانشگوتاما در سال 560 ق م در خانواده اشرافی در هندوستان در بنارس به دنیا آمد


تعالیم بودا tathagatta یعنی از (افراط و تفریط) باید اجتناب کرد و نقطه وسط که عدالت است بدست بیاورد که گوهر علم و سعادت آنجاست


یهودیت: قدیم ترین ادیان که قایل به توحید هستند در کتاب تورات آمده است یهودیت معتقد است به اینکه خدای قادر و خالق از عیوب مبرا و پاک است و اوست اسراییل را از نسل ابراهیم خلق کرد در شریعت یهود احکام حلال و حرام وجود دارد از جمله خوک را حلال میدانستند سرچشمه دین یهود که در تورات آمده از مجموعه قوانین حمورابی میدانستند


 زرتشت:برخی گفته اند در خراسان و برخی فکر میکنند در آذربایجان به دنیا آمده چون زرتشتیان به آتش احترام داشتند ازینرو آتش پرست گفته میشوند کتاب زرتشتیان اوستا میباشد که قبل از حمله اسکندر گویند بر چند هزار پوست گاو نوشته بود ولی اسکندر آنرا آتش زد 


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160