عواطف و احساسات

Posted on at


عواطف جمع عاطفه از ماده عطف و عطف به معنای انعطاف و گرایش گرفته شده است.همه ما انسان ها در زنده گی خود شادی ها، غم ها، ترس ها، نگرانی ها، و آرزو های داریم. که به همه یی اینها عواطف یا احساسات گفته میشود. مثلاٌ: وقتی یک مادر به طرف طفل خود لبخند میزند احساسات خود را نسبت به طفل خود بیان کرده.اگر شما برای دوست خود یک نامه میفرستید احساس و عواطف شما نسبت به دوست شما نشان داده میشود. عواطف یا احساسات خوشی ها و نا خوشی هاست. وقتی غم گین هستید و فکر میکنید شکست خوردید نا امید نشوید بلکه از راه شکست و رسیدن به موفقیت را پیدا کنید. اگر شما بیست کلید داشته باشید وبا نوزده  کلید قفل تان را باز نکرده نباید نا امید شوید ممکن با آخرین کلید فقل تان باز شود.همیشه انسانی به مقصد میرسد که هیچ وقت ناامیدی در کارش دیده نشود.


مرو سوی نا امیدی امید هاست............................مرو سوی تاریکی خورشید هاست


گفته یی از مولانا جلال الدین محمد بلخی انسان در محیطی که زنده گی میکند باید خود را مهال سازد یعنی در وقت ابراز احساسات یا عواطف خود بتواند خود را کنترول کند و بداند که به زبانش از چطور کلمات استفاده کند که باز بعدا پشیمان نشود و یا کسی از دستش آزرده باشد. به خصوص والدین(پدر و مادر) چون والدین برای ما دو نعمت الهی میباشند پس باید خوب ازآنها مواظبت کنیم و نگذاریم حتی بک خاری به پایشان بخلد پرورش عاطفی همواره از نظر روان شناسی امری مهم و تلقی شده است. خوشا به حا ل کسانی که در وقت ابراز احساسات میتوانند خود را کنترول کنند. مریم (اکبری)About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160