عواطف وسلامتی

Posted on at


افرادی که سلامت عاطفی مناسبی دارند از افکار،احساسات ورفتارهای خودشان آگاهی دارند .آنها راهای مقابله بااسترس


ومشکلاتی را که بخشی طبیعی از زنده گی هستند یاد گرفتند،احساس خوبی در مورد خودشان دارند وروابط خوبی با اطرافیان شان دارند


.


با این حال مسایل وحوادث زیادی در زنده گی ما اتفاق می افتد که میتواتتد سلامت عاطفی مارا بر هم بریزند ومنجربه مسایلی


مانندغمگینی،استرس واظطراب شوند


.


برخی از این موارد عبارتند از:اخراج شدن ازشغل،ترک کردن خانه توسط یکی از


 اعضا،مواجه شدن با از دست دادن عزیزان،طلاق گرفتن یا ازدواج کردن،رنج بردن از یک بیماری یا ناتوان،ارتقای شغلی وتجربه


کردن مشکلات مالی،نقل مکان کردن به یک منزل جدید فراموش نکنید تغییرات خوب نیز میتوانند به اندازه تغییرات بد استرس زا


باشند.بدن شما به شیوه ای که شما فکر،احساس یا عمل میکنید پاسخ میدهد.این در اغلب موارد بصورت ارتباط فکری نامیده میشود.


 


هنگامی که شما مضطرب،دلواپسی یا نگران هستید،بدن شما تلاش میکند به شما بگوید بعضی از چیزها درست نیستبه عنوان مثال فشار خون بالا ویایک زخم معده ممکن هست پس از یک حادثه استرس زامانند مرگ یک عزیز گسترش پیداکند


موارد زیر ممکن است برخی از نشانه های جسمی باشد که سلامت عاطفی شما خارج از تعامل است :


درد کمر،تغییراشتها،اسهال،خشکی دهان خستگی بیش ازحد،سردرد،بی خوابی،تپش قلب،کاهش یا افزایش وزن و.....


سلامت عاطفی نامناسب وپایین میتواند سیستم ایمنی بدن شما را ضعیف کند واحتمالا شما بیشتر  به سرما خوردگی یا دیگرعفونت


ها در دوران مشکلات عاطفی دچار خواهید شد.


به علاوه هنگامیکه شما مضطرب،نگران یا دلواپس هستید ممکن هست که به اندازه کافی از خودتان مراقبت نکنید.


شما ممکن است که ورزش کردن ،خوردن غذاهای م قوی یا استفاده از دارو های را که داکتر داده است را دوست نداشته باشیدمصرف دخانیات یا دیگر مواد نیز ممکن است نشانه تضعیف سلامت عاطفی باشد.


برای بهبود سلامت عاطفی خود ابتدا سعی کنید عواطف خودتان را شناسایی کنید وبفهمید چرا آنه درشمابوجود آمده اند.


دسته بندی علل غمگینی،استرس ونگرانی در زنده گی میتواند به کنترول سلامت عاطفی کمک کند About the author

160