غذاهای سر بازار

Posted on at


اکثر غذاهایی که در سر بازار و جاده ها آماده میشوند و به فروش میرسند آلوده به گرد و خاک و انواع میکروب ها هستند و به صحت انسان بسیار زیان آور هستند و موجب امراض گوناگون در بدن انسان میگردد . این غذاها بهداشتی نبوده و اگر از آن استفادهء دوامدار صورت گیرد موجب بیماری های بسیار خطرناک حتی موجب مرگ انسان میگردد


 


در غذاهایی که در سر بازارها فروخته میشود از مواد بی کیفیت استفاده میگردد ، مثلاَ : از مواد ارزان و تاریخ گذسته و یا مواد بیکاره و مانده استفاده میشود ، روغن هایی را که استفاده میکنند بعد از استفاده از آن ، آن را دور نمیریزند و چندین بار دیگر هم از او استفاده میکنند که این بدترین ضرر را به صحت انسان دارد


 


صحت و سلامتی بهترین نعمت برای یک انسان است . تمام ما انسانها مکلف هستیم تا متوجه صحت خود باشیم چون اگر ما صحتمند باشیم میتوانیم به خوبی و خوشحالی زندگی کنیم و به امور زندگی خود بطور عالی رسیدگی کنیم ، اما اگر صحتمند نباشیم حتی اگر بسیار پول و شهرت هم داشته باشیم نمیتوانیم از زندگی خود لذت ببریم و یک زندگی آرام و راحت داشته باشیم


 


پس وقتی که داشتن تن درست و صحت کامل اینقدر با ارزش است باید بکوشیم تا همیشه در خورد و خوراک مان توجه داشته باشیم ، از غذاها و چیزهایی که میتدانیم باعث زیان رساندن به صحت ما میگردد خود داری کنیم و به دیگران هم نیز اجازه ندهیم تا یک جامعهء صحتمند و سالم داشته باشیم


 


نویسنده : جواد دورانی


برای رفتن بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www0.filmannex.com/blogs/107653/107653About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160