روند نوشتاری - بخش اول

Posted on at


روند نوشتاری- بخش اول
شش گام برای روند نوشتاری:


1. انتخاب تاپیک:


قبل از نوشتن، استاد یک موضوع معینی را برای پاراگراف تعین میکند یا خودتان موضوع را انتخاب میکنید.2. جمع اوری ایده ها:


بعد از اینکه موضوع اصلی تعین شد باید فکر کنید که چه چیزهای را درمورد موضوع اصلی بنویسید.3.ترتیب کردن:


در این بخش تصمیم میگیرید که کدام یک از ایده ها را در کدام قسمت و چطور باید بکار برد، یعنی کدام ایده در قسمت اول پاراگراف کدام یک در وسط و اخر استفاده شوند.


4. نوشتن:


پاراگراف خود را از اول تا اخر بنویسید.


5.ساختار و محتوی:


در این بخش تمام پاراگرافی که نوشته اید را از اول تا اخر برسی کنید، پاراگراف را اهسته برای خودتان یا بلند برای دوستتان بخوانید و یا با پاراگراف دوست خود تعویض کنید و به دوستتان اجازه بدهید که نظر بدهد.


6.اصلاح ساختار و محتوی:


در ساختار جملات و محتویات بهبود بیاورید؛ شاید بعضی از قسمت های پاراگراف نیاز به توضیح و جزیات بیشتری داشته باشد و یا پاراگراف نیاز به ترتیب بهتری داشته باشد، درکل گام پنجم و ششم را میتوان ویرایش نام نهاد.


ویرایش:


متن خود را دوباره بخوانید اسپیل ها و نکات گرامری را اصلاح کنید و درمورد لغات و جملاتی که در پاراگراف استفاده کردید دوباره فکر کنید.اصلاحات نهایی:


برسی کنید که ایا اشتباهاتی که در گام پنجم و ششم پیدا کردید را اصلاح کرده اید یا خیر! و اگر مایل بودید میتوانید تغیرات دیگری هم بیاورید. حالا پاراگراف شما تکمیل شده.About the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160