مقاله نویسی و اقتصاد پایدار در افغانستان

Posted on at


همیش در این فکر بودم تا خود کفا شوم و بتوانم  در عایداتی پیدا کنم ولی خانواده ام که کمی مقید هستند و نمی گذارند تا من به بیرون از خانه کار کنم ومن فقط اجازه مکتب رفتن را دارم و بس! ولی (دری که بنده ببندد دردگر باز است) لطف خداوند شامل حال من شد و روزنهٌ برای رشد استعداد هایم و منبع عایداتی در کنارش در مکتب مان باز شد.


دفتر افغان سیتادل به همکاری دفتر فلم انکس پروسه بلاگ نویسی را در مکتب گوهر شاد افتتاح نمودند و من توانستم تا استعداد های درونی و حرفهای نگفته دلم را بروز دهم و درکنار آن خود کفا شده به قول قدیمی ها ( هم خرما هم ثواب ).اظهار سپاس دارم از دفتر و کارکنان افغان سیتادل که این پروسه را برای جوانان چون من و امثال من ایجاد نمودند.


نگاهی گذرا داریم به فعالیتهای شاگردان لیسه گوهرشاد:


شاگردان لیسه گوهرشاد در این هفته بعد از ثبت نام شدن در تویتر با پنجره و نحوه کار با آن آشنا گردیده و چگونگی کار و به اشتراک گذاری مطالب خود در آن را فرا گرفتند. و همچنان لینک دادن به مطالب وبلاگهایشان را به طریقه های مختلف آموختند و در قسمت مقاله نویسی مقالاتی تحت عناوین (آرزوهای بزرگ و اطفال خیابانی) را به رشته تحریر در آوردند٬ که بهترین مقالات را اسامی (انیسه، الهام، ستاره، بی نظیر، لیلا، سحر، زیبا و رویا) ارائه نمودند و تقدیر از آنها به عمل آمد.همچنان شاگردان جدید الشمول نیز برنامه ورد را فرا گرفته و در جیمیل ثبت نام گردیدند و در آغاز کار با انترنت و شبکه های انترنتی معلومات مختصری برایشان داده شد.همچنان تعدادی از شاگردان با لیاقت در قسمت ساخت فلم 60 ثانیه ای در مورد انتخابات فلم های کوتاه شان را آماده نموده و برای ارائه به دفتر آماده ساختند.


 همچنان برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Ghouharshad About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160