حقوق زن

Posted on at
زن موجودیست که در جامعه انسانی از حقوق والای بر خوردار است.اینکه به زن احترام شود به او فرصت ارائه نظرش داده شود در امور شخصی ،اجتماعی ،حقوق وامتیازات  میان زن و مرد رفع تبعیض شود،و به او ارج گذاشته شود در طول تاریخ همیشه مطرح بوده است.قرانکریم از لحاظ خلقت زن ومرد را یکی میداند.بعضی از نااگاهان به این فکر اند که زن ناقص العقل و مرد از هر نگاه کامل است اما ازین اطلاعی ندارند که در هیچ یک از ایات قرانکریم این مورد ذکر نشده است که مرد کامل و در خلقت زن کمبودی  دیده میشود.در زن همیشه این احساس موجود بوده است که بعضی از مرد ها به حقوق انها ارج نمیگذارند و به منزلت انسانی شان که همپایه مرد است توجهی نمیکنند.مخصوصا اینکه انها را در انجام امور اجتماعی فرصت مشارکت را نداده اند.

در حدیثی از  پیامبر اکرم ص آمده است :که دختری نزد  حضرت محمد ص رفت و گفت:پدر من بخاطر حیثیتش بدون اینکه نظرم را پرسان کند من را میخواهد به عقد برادر زاده اش در بیاورد .سرور دو عالم فرمود:تو میتوانی این ازدواج را رد کنی چون اختیار ازدواج به دست توست.دختر گفت:من این ازدواج را قبول میکنم اما من خواستم که به این طریق زنان دیگر بفهمند که اختیار انها در دست پدران شان نیست بلکی در دست خودشان است.در قران شریف از مرد به حیث پدر واز زن به حیث مادر یاد شده است و فرزندانشان مکلف اند به انها نیکی و احترام کنند.نخستین حق دختر بر مادر پدرش این است که بین خودش وبرادرانش فرقی قایل نشوند.تا دختر  احساس تبعیض نکند.و این فکر در سرش خطور نکند که اگر پسر میبود حقوق او بیشتر در نظر گرفته میشد و حالا چون دختر است حقوقش پایمال است.

امام غزالی در کیمیای سعادت از پیامبر اکرم ص روایت میکند :<نوبری بخرد اول باید به دخترش بدهد نه به پسرش بعد از دختر میتواند به پسرش بدهد تا دخترش را خوشحال کرده باشد.در حقیقت او خودش را از اتش جهنم نجات داده است.و اتش جهنم بر او حرام میگردد.از جمله حقوق زن علم و تحصیل است که متاسفانه هنوز برخی خانواده ها هم درین جامعه زنده گی میکنند که دروازه های دانش  را بر دخترانشان بسته کرده اند و اجازه تحصیل را نداده اند.تجربه نشان داده است زنان نسبت  در هیچ رشته یی کمبودی نسبت مرد ها نداشته اند چون از قرار معلوم لیاقت و استعداد نه کاملا متعلق به زن است ونه به مرد .زنان باید با جرعت کامل با استفاده از حقوق خود استعداد شانرا به جامعه رونما کنند و شانه به شانه مردان به کشور شان خدمت کنند.و تبعیض را به کلی از سطح جهان به خصوص افغانستان از میان بردارند.

دستاورد هایی که از اثر جنبش و تلاشهای خستگی ناپذیر زنان بر جای مانده است  باعث ان شد که8 مارچ به عنوان روز بین المللی زن شناخته شود.8 مارچ روزی است که زنان در گوشه گوشه جهان با حقوق خود اشنا میشوند و در مقابل ازدواج های اجباری  ایستاده گی میکنند ودیگر رسوم غیر اسلامی را ریشه کن میکنند.حق تعلیم و تربیه نباید از زنان گرفته شود چون این زنان هستند که با پرورش فرزندان شایسته  مانند دانشمندان،مخترعان داکتران معلمان،در رفاه و اسوده گی کشور ها رول مهمی را انجام میدهند.مردم افغانستان با پیروی کردن از این ایت کریمه:<> یعنی با زن ها رفتار نیک کنید. احترام زنان را داشته باشند و حقوق شان را در تمام امور رعایت کنند.

 .اسلام اوردن و قبول کردنش از زن اغاز میشودچنانچه ام المومنین <>اولین کسی است که به دین اسلام مشرف شد. واولین کسی که در اسلام شهید شد نیز یک زن است <>مادر عمار بن یاسر.مساوی بودن حقوق زن ومرد  ورفع تبعیض میان انها در منشور ملل متحد میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی  اجتماعی و اقتصادی مورد تاکید بیش از حد قرار گرفته است .که حالا ما در افغانستان شاهد هستیم که هیچ مردی حتی به همسرش تو گفته نمیتواند چه برسد که  زن مورد خشونت قرار گیرد البته ما درین اواخر شاهد خشونت های زیادی علیه زن هستیم .و باید به  این متوجه باشیم که همیشه خشونت میان قشر بیسواد جامعه تبادله میشود .شخصی که از حقوق زن اگاه باشد هر گز جرئت خشونت علیه زن را نمیکند


.About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160