قرآن ،یادگار فراموش شده

Posted on at


 


ما در برابر قرآن چه مسولیتی داریم؟


ما در برابر قرآن این کتاب مقدس آسمانی که راهنما و نجات دهنده همه بشریت است،دو مسولیت بزرگ داریم:


1شناخت مفاهیم قرآن:


که ما اولاً باید خود را بشناسیم و به این نتیجه برسیم که انسان هستیم،انسانی که استعداد ها و نیازهای معنوی مادی و دارد و از ابعاد گوناگون برخوردار است.باید قرآن را بشناسیم و ابعاد گوناکون سیاسی،فرهنگی،اخلاقی و... اش را کشف کنیم.این ممکن نیست مگر با تدبر و اندیشه در آیات متبرکه قرآن و صرف با خواندن الفاظ،این شناخت و آگاهی را نمی توان به دست آورد


.


چنانچه در قرآن کریم می خوانیم که  خداوند متعال کسانی را که قرآن می خوانند ولی در آیاتش تدبر و تفکر نمی کنند مورد سرزنش قرار داده است و آنجا که می فرماید:( آیا در آیات قرآن تدبیر نمی کنند یا اینکه بر دلهایشان قفل هایی زده شده است).


پیامبر مکرم اسلام (ص)هم در این زمینه فرمودند:


برای هر چیز پایه ای است،پایه و زیر بنای اسلام فهم دین (قرآن)است یک انسان آگاه (که دین و قرآن درا نیکو شناخته باشد و آن را خوب فهمیده باشد)در برابر شیطان و موانع کمال از هزار عابد (بدون شناخت و فهم )محکم تر است


.


و امیرالمومنان علی (ع) می فرمایند:آگاه باشید که در قرآئتی که در آن تدبیر و اندیشه نباشد سودی نیست... آن که دائما قرآن را بخواند ولی آن را نشناسد و در مفهوم آن تفکر نکند مانند کسی است که در شب ظلمانی چراغ را در پشت سر خود قرار داده است و در بیابان پر فراز و نشیب حرکت کند.آیا این چنین کسی چراغ برایش سودی دارد؟ آیا او با چنان موقیعتی به مقصد می رسد؟عمل به دستور های قرآن:2


یکی دیگر از مسولیت های  ما در برابر قرآن عمل به آن است به گونه ای که همواره در زنده گی مانقش داشته باشد و عملا ما را از تاریکی به سوی نور هدایت کند چنانکه قرآن به طور مکرر به این مسئله مهم تصریح کرده است از جمله:(ای پیامبر)کتابی را به سوی تو فرستادیم تا(بوسیله ی آن)مردم را از تاریکی ها (شرک و جهل)به سوی نور قلبی درآوری. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160