تمرینات بانوان استقلال...

Posted on at


 


یکی از مهمترین خواسته های این ورزشکاران این است که تمرینات دوامدار داشه باشند.زیرا اینبار اینها میخواهند که قهرمان لیگ بانوان کابل شوند به نظر اینها تمرین کردن بسیار مهم است در رشد بهتر یک بازیکن و همچنان که چندین بازیکن در اثر نبود تمرین مشکلات جسمانی برایشان بوجود آمده استتمرینات استقلال بخاطر توقف داده شده بود چون که منیجر این تیم درگیر مسابقات پسران استقلال بود که این مسابقات تا هنوز ادامه دارد و همچنان این که زمین برای تمرین پیدا نمیشد چون که اکثریت چمن های مصنوعی کرایه گرفته شده بودند بخاطریکه مسابقات پسران شروع شده و همه میخواهند که آمادگی خاصی داشته باشند تا هر تیم بهتر بدرخشدهمانطوریکه گفته بودم تمرینات بانوان استقلال در تاریخ 1 مارچ شروع شده بود ولی مسابقات لیگ بانوان کابل به تعویق افتاد بخاطر بعضی حرف های که در فدراسیون بوجود آمده بود این مسابقات در ماه حمل برگزار میگردد و این فرصت خوبی است تا که استقلالی ها آماده گی بیشتر بگیرند در این دوره.


ولی یک خبر بدی که در این اواخر در استقلال رخ داده این است که همان بازیکنانی که در این اواخر به تیم ما پیوسته بودند از این تیم رفته اند زیرا مخالفان تیم استقلال که دوستان آنها بودند دید پیشرفت بیشتر این تیم را ندارند در حقیقت اگر بگوییم استقلال مخالفان زیادی دارد که میخواهند دیگر نام استقلال باقی نماند اما با آن هم استقلال هر بار و هر بار پیشرفت های بیشتری میداشته باشد.


منیجر،استاد،کاپیتان و تمام بازیکنان استقلال از رفتن آن چند نفر ناراحت نیستند چون هیچکس نتوانسته که استقلال را از پیشرفت آن باز دارد و یا این که بازیکنان را نا امید بسازد استقلال همیشه در نظر همه بهترین بوده و بهترین تیم میباشد و همه آن ها به این عقیده هستند که استقلال با همین چند بهترین خود تنها بوده و همیشه تنها میباشد و به دعاهای طرفدارانش بیشتر پیش میرود و اینگونه اتحاد داشتن این بانوان یکی از خوبی هایشان میباشد 


نویسنده:اسما ابراهیمی160