تغذیه سالم

Posted on atعقل سلیم در بدن سالم است
صحت خوب ارزش نیم پادشاهی را دارد.این چیزی است که هر کسی میگوید،اما تاهنوز تعداد کمی از مردم ما میدانند که چگونه صحتمند باقی بمانند وچیکار باید بکنند تا سالم باقی بمانند.ما ویا شما شاید با اشخاصی روبرو شده باشیم که از صحت خود ناراض بوده واز بیماری رنج میبرند،وشاید هرگز از انها سوال نکرده باشیم که  انها چه کاری انجام داده اند که از صحت کامل بر خوردار اند یا چی باعث مریضی شان گردیده است.شاید توجه خاصی به رژیم غذایی شان به خرج نداده اند یا به تمرینات شان،فعالیتهای فکری ویا کارهای دیگری که به صحت شان مفید بوده است.ا

نها شاید قصدا با استفاده از مواد مخدر ،سیگرت،هشیش،و...به انواع مریضی ها خوش امد گویی کرده باشند.یکی از راه های موثری که باعث صحتمندی ما میشود تغذیه ای سالم است یا همان غذای صحی.این اسان است که بدانیم غذای صحی چه معنا وچگونه انرا به اسانی  فراهم کنیم.غذای صحی تنها به این معنا نیست که غنی از پروتین و ویتامین باشد ،بلکی غذای که شامل منرال ها نیز باشد میتواند سرچشمه موثری از انرژی برای صحتمندی بدن باشد.غذا انست که در بدن تولید انرژی کند.غذای صحی وکامل متشکل ازشحمیات،منرال ها وقند ها است.

که قند از جمله بیشترین تولید کننده انرژی است.برعلاوه رژیم غذایی انجام بعضی فعالیت های فزیکی و فکری نیز توصیه میگردد.طولانی ترین وکوتاه ترین این فعالیت ها عبارتند از:تمرین های سبک،نورمال وفکری،مطالعه کتب،حمام کردن و...با پیروی کردن از راهنمایی های فوق وبه شرط تغذیه سالم میتوانیم همیشه سالم بمانیم.طوری که میدانیم عقل سلیم در بدن سالم است این به همه واضح و اشکار است که همه دوست دارند از یک صحت کامل برخوردار باشند.روش های مختلفی وجود دارد تا صحت خود را حفظ کنیم. از انجمله تغذیه سالم است شاید در ذهن شما این سوال خلق شده باشد که چطور؟جواب این سوال را همیشه داکتران و متخصصان تغذیه بیان میکنند.

طوری که میدانیم مردم زمانیکه به سن کهنسالی میرسند متوجه امراض گوناگونی از قبیل فشار بلند یا پایین،چربی خون، بیماری های قلبی وانواع مریضی های دیگری که باعث اجاره شدن کشور هند توسط افغانها گردیده است میشوند.برای پیشگیری این امراض باید از ایام جوانی متوجه صحت خویش باشیم .بعضی از اشخاصی که از مرض چاقی رنج میبرند بهترین راه در نظر شان رژیم است وشب وروز غذا نمیخورند واگر بخورند اب میخورند.در حالی که از عواقب این غذا نخوردن اگاهی ندارند چون اب جاهای خالی سلول های بدن را پر کرده وباعث دوبرابر شدن چاقی شخص میگردد.

بنا  بهتر است غذا را در دفعاتی زیاد ومقداری کم به مصرف برسانیم طوریکه سه وعده غذایی خود را به 5 الی 6 دفعه تبدیل کنیم و غذای ما متشکل از مقداری ازهر نوع مواد خوراکی وبه مقداری زیاد میوه جات وسبزیجات.بیشترین اطفالی که دجار مریضی سو تغذیه میشوند به خاطر عدم تغذیه سالم است. چون در هر خانه یی مواد غذایی متفاوت وجود نداردو همین خوردن غذای یکنواخت است که بدن رشد کرده نتوانسته و اطفال که بیشتر به غذای کامل ضرورت دارند از ان محروم میمانند.اگر میخواهیم گه سالم بمانیم باید بدانیم که چه غذا هایی میتواند مفید باشد و به ما کمک کرده میتواند استفاده از یک رژیم نامتناسب در حقیقت به  معنای به خطر انداختن سلامتی مان میباشد .

در هنگام غذا خوردن باید فکر خود را از هر گونه چیزی که باعث ناراحتی ما میشود ویا کارهایی چون دریوری،تماشای تلویزیون،نزاع ،بخصوص برنامه های که باعث پریشانی ویا بند کردن اشتهای مان میشود خودداری کنیم.چ.ن باعث ایجاد زخم معده،التهاب روده،ودیگر ناراحتی های هضمی میگردد.غذا را به اندازه یی مصرف کنیم که نه احساس سیری کنیم و نه احساس گرسنگی .طوری که پیامبر ص میفرماید :خوردن غذا را تا زمانی ادامه دهید که یک لقمه به سیر شدن تان بماند.اب به بدن بسیار مهم است هر قدر غذای مفید وسالم مصرف کنیم اما مقدار اب در بدن ما کم باشد هیچ موثریتی ندارد


.About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160