سه ویژگی مرد با سواد

Posted on at


سه ویژگی مرد با سواد 
برگرفته از صفحه وب سایت مرد روز 


چگونه می شود باسواد بودن را تعریف کرد؟ آیا ربطی به درجه تحصیلات یک مرد٬ کلمات بیشتری که می شناسد یا تعداد کتاب هایی که خوانده است دارد؟


دلایل و بحث های زیادی را می توان نشان کرد که تلاش می کنند تعریفی از مرد باسواد ارائه دهند اما اجازه دهید نظر فردی را برای تان نقل کنم که همه او را به عنوان سمبل نوشابه شوئپس می شناسند. Edward Whiteheadمرد خلاق٬ متفکر و نویسنده ایی است که از قضا کتابی به نام « چگونه یک زندگی خوب داشته باشید» را به رشته تحریر در آورده است.


Edward Whitehead می گوید مرد باسواد سه نوع قابلیت دارد. او می تواند خودش را مشغول نگه دارد٬ دیگران را سرگرم کند و با ایده های جدید کنار بیاید.


۱می تواند خودش را مشغول نگه دارد


جمله معروف و همیشگی که بچه ها به کار می برند « حوصله ام سر رفته است» در حقیقت درخواست کمک بچه ها از والدین است تا به آنها نشان دهند بازی بعدی یا فعالیت شان چه باشد؟ متاسفانه بسیاری از مردان از این مرحله بی حوصلگی عبور نمی کنند و آغازگر یک بازی یا فعالیت جدید برای خودشان نمی شوند.


دلیلی که بچه ها را مجبور می کند به شکلی مداوم نیازمند سرگرم شدن توسط دیگران باشند این نیست که در اطراف شان اسباب بازی وجود ندارد. آنها حوصله شان سر می رود چون درخواست ها و توجه شان به مسائل مختلف مدام در حال تغییر است. آنها قدرت تمرکز و توجه طولانی ندارند. مرد باسواد قادر است برای اوقات متمادی به یک کار یا سرگرمی یا یک گفتگو و حتی یک کتاب دل ببندد به خاطر اینکه قدرت تمرکز در باره یک موضوع را در خود پرورانده است.


بی تردید با آمدن تلفن های دستی که هزاران کار از آنها ساخته است همه آدم ها همیشه مشغول هستند. مرد باسواد ولی حوصلهاش سر میز غذا یا در جلسه شغلی و یا در اماکنی که فرصت استفاده از تکنولوژی وجود ندارد سر نمی رود چون فرد کنجکاوی است.


مرد باسواد برای همه مسائل پیرامون خوش کنجکاوی نشان می دهد. او مدام مشغول یادگیری و بررسی است و اگر هیچکس یا هیچ چیز برای برانگیختن توجه اش نداشته باشد به افکار جدی تری سرک می کشد که مدتی است با آنها کلنجار می رود. ذهن مرد باسواد٬ انباشته از ایده ها است و به همین خاطر بیکار و بی حوصله نمی شود.


۲ می تواند دیگران را سرگرم نگه دارد


مردان باسواد خوش برخورد و شوخ و اهل بزم و گفتگو هستند. آنها اجازه نمی دهند جذابیت و تازه گی گفتگوهای مجلس مهمانی از آب و تاب بیفتد. مرد باسواد می تواند قصه بگوید و از اخبار دنیا و تحقیقات علمی مطلع باشد. او می تواند با هر فرد غریبه ی در باره مسائلی که برایشان مهم است گفتگو کند.


مرد باسواد با دانش روانشناسی آشنا است و می داند که افراد دیگر از مورد توجه قرار گرفتن لذت می برند. او با گوش سپردن به آنها٬ رضایت شان را به دست می آورد.


۳می تواند با ایده های جدید کنار بیاید


تحقیقات معاصر مدعی است که برخلاف باور همیشگی مان٬ انسان ها زیاد هم منطقی نیستند. بر اساس خطای غیر ارادی «لجبازی ذهنی»٬ روبرو شدن با یک حقیقت جدید که پشتوانه اش تحقیقات و مدارک مستند است برای مان سخت است. ما شاید از تعجب دهان مان باز بماند ولی دست از باورهای مان نمی کشیم.


خطای غیرارادی« همراهی ناشی از تعصب» به ما اصرار می ورزد که از میان اتفاقات ثبت شده علمی٬ آنهایی که باور ما را تائید می کند انتخاب کنیم. خطای غیر ارادی دیگری هم در مغز بشر اتفاق می افتد به نام « ترس از ضرر بیشتر» که مدام ما را وا می دارد دست از تصمیم یا انتخاب اشتباه نکشیم چون بابت آن هزینه هنگفت پرداخته ایم.


انسان به ناخوداگاهش خیلی اعتماد دارد چون مثل سگ نگهبان در مقابل ایده های نو از ما محافظت می کند. ناخوداگاه ما٬ به محض روبرو شدن با یک شیوه فکر یا اعتقاد جدید٬ دیواری می چیند تا ما دستخوش تغییر و تزلزل نشویم.


ولی مرد باسواد به خاطر دانش و تجربیاتش٬ می تواند از مدتها قبل٬ متوجه شود که بخشی از عقاید و اطلاعاتش اشتباه بوده است و با دلبازی تمام تک تک آنها را با باورهای درست جایگزین کند.About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160