فقر و تنگدستی

Posted on at


تنگدستی پدیده ی شومی است که دربیشتر کشورهای جهان به خصوص افغانستان که یک کشور رو به انکشاف هست زیاد به نظر میرسد .فقر وتنگدستی در اکثر مواقع بالای قشر جوان افغانستان اثرات ناگواری را به بار میآورد از ان جمله خودمان شاهد این موضوع هستیم که جوانان زیادی از کشورمان به اثر فقر زیاد معتاد به مواد مخدر هستند یا اینکه اکثرشان به کشورهای جوار یا همسایه به خاطر به دست اوردن یک لقمه نان برای فامیل شان مهاجرت میکنندفقر و تنگدستی یکی از بزرگترین مشکلات افغانستان است.گاهی کودکانی را نظاره میکنیم که بسیار کوچک هستند اما به علت مشکلات اقتصادی مجبورند تا دست فروشی کنند در حالی که فقط باید درس بخوانند اما هزاران افسوس که دنیا همین گونه بوده برخی انقدر ثروت دارند که نمیدانند از این پول خود در چه راهی استفاده کنند و برخی دیگر شب بدون خوردن غذا سر به بالین میگذارندیکی از موضوعاتی که علت ان فقر وتنگدستی است بیکاری و بیسوادی در کشور مان است اگر دولت تصمیم برای استخراج معادن و منابع طبیعی افغانستان بگیرد این را به اطمینان کامل میتوان گفت که برای اکثر طبقه ی تهی دست و فقیر کشور زمینه ی کار مساعد شده واین باعث میشود که ان ها یک لقمه ی حلال را برای سپری کردن شب و روزشان بدست بیاورند


 


من یکی از شاگردان مکتب منحیث یکی از اعضای جامعه ی افغانی آرزوی روزی را دارم که درجه ی اقتصاد کشورمان بالا رفته وهم وطنانم مجبور به مهاجرت به کشور های همسایه نشوندکه این خود راهی برای پیشرفت کشورهای همسایه بوده نه برای کشور عزیزمان افغانستان 


 About the author

hasenat

حاسنات فرهمند هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم چنین هم اکنون یکی از محصلین پوهنحی تعلیم تربیه هستم

Subscribe 0
160