معصولات افغانستان

Posted on at


افغانستان یکی از کشورهای روبه انکشاف میباشد و همچنان یک کشور زراعت پرور وصنعتی است.


زراعت یکی از قدیمیترین پیشه های این کشور ومردم افغان است وتاکنون ادامه دارد.


وهمچنان تعدادی از زراعین ازطریق زراعت ابرار معاش میکنندچون تابحال زراعت کشور ما در اکثرنقاط به شکل عنعنوی صورت میگیرد حاصلات رشد چندان چشمگیری نداده


.


ازجمله محصولات آن میوه جات است که بدودسته تقسیم شده است.


1_میوه جات خشک  2_میوه جات تر


میوه جات خشک از قبیل : بادام.پسته.چهارمغز.کشمش و زعفران میباشد خوشبختانه زعفران یکی از محصولات باارزش کشورما میباشد به خصوص در ولایت هرات باستان حاصلات اش امیدآفرین است و میتوانیم مزایایی زیادی ازین طریق درعرصه اقتصادبدست بیاوریم و برای آبادانی کشورمان استفاده کنیم


.


میوه جات تر از قبیل : انار.انگور.انجیر وغیره میتوان نام برد.


صنعت کشورما نیز تا اندازه ایی حایز اهمیت است و بدو دسته تقسیم شده


.


1_صنایع دستی  2_صنایع ماشینی


صنایع دستی از قبیل : قالین بافی.گلیم بافی.پشمینه بافی.بافتنی وغیره.


صنعت قالین بافی یکی از صنعت های مهم و با ارزش محسوب میشود و سابقه دیرین دارد


.


و خوشبختانه صادرات کشورما نسبت به سال گذشته 49% افزایش یافته که این میتواند نقش خیلی ارزنده در عرصه صادرات داشته باشد و یک نکته مثبت در عرصه تجارت است


.About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160