ارگ هرات

Posted on at


هرات یکی از پر نفوس ترین و زیباترین شهر های افغانستان است. شهر علم و فرهنگ با قدامت بیش از دو هزار و هفت صد سال. قدامت تاریخی این شهر را میتوان نظر به اماکن دیدنی و تاریخی که دارا میباشد مطالعه نمود. که در اینجا تنها ارگ هرات یا همان قلعه اختیار الدین را به معروفی میگیریم.ارگ هرات به نام های قلعه اختار الدین و ارگ بالاحصار یاد میگردد در قسمت شمالی شهر بر روی تپه ای بلند موقعیت دارد دارای پنج هزار متر مربع مساحت و بلند ترین نقطه آن بیست متر میباشد این بنا از خشت خام ساخته شده که دارای سیزده برج میباشدقلعه اختیار الدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد حملات و صدمات نیرو های مهاجم بوده و پس از خرابی ها توسط حکومت های وقت ترمیم گردیده است که از آن جمله میشه به بعضی از آنها اشاره کرد، در قرن هفتم توسط اختیار الدین تعمیر گردیده است. که با حمله مغولان تخریب و بعدا توسط ملک فخر الدین کرت مجددا تعمیر شد


بنا بر روایاتی که گفته میشود در داخل قلعه اتاقی بنام زرنگار وجود داشته که تمامی دیوار ها و سقف ها نقاشی شده بوده که متاسفانه امروزه از بین رفته و وجود ندارد.  برج های این قلعه گفته می شود که در زمان تیموریان تزیینات کاشیکاری شد و همچنان کتیبه ای عظیمی به خط ثلث بر بدنه قلعه کار شد


. قلعه اختیار الدین امروز در مرکز شهر هرات موقعیت دارد و به عنوان محل موزه شهر هرات استفاده میشوددر این اواخر ارگ تاریخی هرات به کمک آلمان و امریکا باز سازی شد که برای باز سازی تقریبا دو ملیون و دوصر هزار دالر هزینه برداشته است. قدامت این بنای تاریخی از سوی باستان شناسان آلمانی دو هزار و هفت صد سال بیان شده است


 


راتب رحمانی 


.About the author

rateb-rahmani

Rateb Rahmani lives in Herat Afghanistan. He is graduated from International Herat Afghan-Turk High School ,He is student at Herat engineering Faculty. He was born in 12 may1994.he likes football , Hes favorite subject is Maths ,English and Computer and favorite color is Black.

Subscribe 0
160